Farmaceut Johnson & Johnson (J&J) is opnieuw veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan gebruikers van talkpoeder van het bedrijf. Een jury kende een groep gebruikers van dat product 750 miljoen dollar schadevergoeding toe omdat zij kanker zouden hebben gekregen van het talkpoeder. Daar zou namelijk asbest in hebben gezeten.

De jury bepaalde dat J&J gestraft diende te worden vanwege de manier waarop het talkpoeder werd geproduceerd en werd aangeprezen. Een andere jury had in september al geoordeeld dat het bedrijf verantwoordelijk was voor de kankergevallen waarvoor het bedrijf was aangeklaagd. Toen werd al een vergoeding van 37,2 miljoen dollar toegekend vanwege de door de klagers geleden schade.

De rechter liet al weten dat J&J de toegekende schadevergoeding niet volledig hoeft te betalen. De wet verbiedt namelijk dat de schadevergoeding die als straf wordt opgelegd meer dan vijf keer zo hoog is als de toegekende vergoeding voor geleden schade. Daarom kan de nu opgelegde schadevergoeding niet hoger dan 186,5 miljoen dollar worden.

J&J kreeg in andere zaken ook al miljarden dollars aan schadeclaims opgelegd. Het bedrijf ontkende tot nu toe alle aantijgingen.

(Bron: ED)