Philips stopt voorlopig met de verkoop van slaapapneu-apparaten in de Verenigde Staten. Het Nederlandse technologiebedrijf heeft daarbij een schikking getroffen met de Amerikaanse medische toezichthouder FDA, waarvoor het bedrijf in het vierde kwartaal van 2023 een last neemt van 363 miljoen euro.

Philips erkent bij die schikking (een zogeheten consent decree) met de FDA geen schuld of aansprakelijkheid. Het bedrijf heeft sinds 2021 miljoenen slaapapneu-apparaten moeten terugroepen omdat isolatieschuim kon loslaten, wat schadelijk kan zijn voor de gezondheid van patiënten. De affaire kostte Philips al honderden miljoenen aan vergoedingen voor de defecte machines.

Volgens Philips wordt nog gewerkt aan de definitieve voorwaarden van de schikking en zal die worden voorgelegd aan een Amerikaanse rechtbank voor goedkeuring. Totdat is voldaan aan die voorwaarden wordt de verkoop van nieuwe CPAP- en BiPAP-apparaten op de Amerikaanse markt dus stopgezet, aldus het bedrijf.

Philips blijft nog wel dienstverlening bieden in de Verenigde Staten aan bestaande slaapapneu- en ademhalingsapparaten bij zorgaanbieders en patiënten.