Philips schikt voor 1,1 miljard dollar aan claims in verband met de slaapapneu-affaire bij het zorgtechnologieconcern. Het geld is bedoeld voor Amerikaanse patiënten die zeggen letselschade te hebben gekregen door Philips’ apparaten tegen slaapapneu. Ook is het geld bedoeld voor Amerikanen die nu nog geen gezondheidsschade merken, maar vrezen dat dit in de toekomst wel het geval kan zijn. Philips erkent bij de deal geen schuld van enig door zijn apparaten veroorzaakt letsel.

Het gaat om een massaclaim die al lange tijd als een donkere wolk boven het concern hing. Bij de claim hebben zich 58.000 Amerikanen aangesloten. Gevreesd werd dat Philips bij een dergelijke schikking mogelijk veel dieper in de buidel moest tasten: analisten hielden rekening met meerdere miljarden. Het bedrijf koopt de claims nu af voor omgerekend ruim een miljard euro, na onderhandelingen met een door de Amerikaanse rechtbank aangewezen bemiddelaar.

In Verenigde Staten hadden zich tienduizenden gebruikers verzameld omdat zij aangaven medische gevolgen te hebben ondervonden door gebruik van de gewraakte apparatuur. Ook sloten gebruikers zich aan bij de massaclaim vanwege eventuele problemen in de toekomst. Het ging om mensen die nog geen vordering wegens persoonlijk letsel indienden, maar dit in de toekomst mogelijk wel zouden doen.