Veel landen hebben een wake-up call nodig om de verkeersveiligheidsdoelstellingen van de VN te realiseren. Dit geldt voor midden- en lage-inkomenslanden, maar óók voor een land als Nederland. Dit zegt SWOV-directeur Peter van der Knaap in een interview met het VN Road Safety Fund.

Volgens Van der Knaap is het stellen van doelen in elk beleidsdomein belangrijk omdat dit kan leiden tot een sterkere betrokkenheid van regeringen en organisaties om daadwerkelijk de nodige stappen te ondernemen om maatschappelijke uitdagingen – zoals verkeersonveiligheid – aan te pakken.  De VN heeft zich, in het kader van de Decade of Action, tot doel gesteld het aantal doden en ernstig gewonden in het verkeer tussen 2021 en 2030 te halveren.

Geleid door zijn Global Road Safety Framework Plan, financiert het VN Road Safety Fund projecten in lage- en middeninkomenslanden bij de aanpak van verkeersonveiligheid. De adviesraad van het fonds bestaat onder meer uit twee leden van organisaties op het gebied van onderzoek en wetenschap: SWOV en Korea Automobile Testing & Research Institute (KATRI).

Zie ook: SWOV in Adviesraad VN Road Safety Trust Fund

(Bron: SWOV)