Wereldwijd vinden er in het verkeer elke minuut meer dan twee sterfgevallen plaats. Dat zijn ruim 3.200 slachtoffers per dag. Verkeersongelukken zijn zelfs de voornaamste doodsoorzaak voor kinderen en jongeren tussen 5 en 29 jaar. Dat zijn harde cijfers uit een nieuw rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Daaruit blijkt dat er nog altijd teveel mensen in het verkeer verongelukken.

Volgens het recente rapport is het aantal verkeersdoden per jaar sinds 2010 met 5 procent afgenomen tot 1,19 miljoen. Toch is dit volgens de onderzoekers nog altijd een alarmerend hoog aantal. Verkeersongelukken blijven daarmee volgens de WHO een ‘voortdurende mondiale gezondheidscrisis’, met een snel toenemend risico op overlijden voor voetgangers, fietsers en andere kwetsbare weggebruikers. “Het trieste aantal verkeersdoden laat weliswaar een neerwaartse trend zien, maar helaas gaat dit niet zo snel als nodig is,” aldus Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO.

Uit het rapport blijkt dat 28 procent van alle verkeersdoden wereldwijd zich voordoen in de regio Zuidoost-Azië, gevolgd door 25 procent in de Westelijke Stille Oceaan, 19 procent in Afrika, 12 procent in Amerika, 11 procent in het oostelijke Middellandse Zeegebied en 5 procent in Europa.

Lage- en middeninkomenslanden
Wat opmerkelijk is, is dat negen op de tien sterfgevallen zich voordoen in landen met lage- en middeninkomens, waarbij het aantal slachtoffers onevenredig hoog is in verhouding tot het aantal voertuigen en wegen. Het risico op overlijden is in lage-inkomenslanden drie keer zo hoog als in hoge-inkomenslanden, terwijl deze landen slechts 1 procent van ‘s werelds motorvoertuigen bezitten.

Kwetsbare weggebruikers
Ongeveer 53 procent van alle verkeersdoden betreft kwetsbare weggebruikers, waaronder voetgangers (23 procent), bestuurders van gemotoriseerde tweewielers en driewielers zoals motorfietsen (21 procent), fietsers (6 procent) en gebruikers van andere vervoersmiddelen, zoals bijvoorbeeld e-scooters (3 procent). Zo nam het aantal dodelijke slachtoffers onder voetgangers met 3 procent toe tot 274.000 tussen 2010 en 2021. Het aantal fietsslachtoffers steeg bijna 20 procent tot 71.000. Het aantal sterfgevallen onder inzittenden van auto’s en andere vierwielige lichte voertuigen is licht gedaald naar 30 procent van het totale aantal wereldwijde verkeersdoden.

Uit onderzoek blijkt ook dat 80 procent van ‘s werelds wegen niet voldoet aan veiligheidsnormen voor voetgangers. Bovendien heeft slechts 0,2 procent fietspaden, wat deze weggebruikers in een gevaarlijke positie brengt.

Het rapport wijst op een zorgwekkend gebrek aan vooruitgang bij het bevorderen van wetten en veiligheidsnormen. Slechts zes landen hebben wetten die voldoen aan de beste richtlijnen die de WHO opstelt voor de vijf belangrijkste risicofactoren, namelijk snelheidsovertredingen, rijden onder invloed, het dragen van motorhelmen, veiligheidsgordels en kinderbeveiligingen.

Urgent mondiaal probleem
De bevindingen uit de studie duiden erop dat verkeersveiligheid nog altijd een urgent mondiaal probleem is. De wereldwijde wegen zijn nog altijd niet veilig genoeg. “We roepen alle landen op om mensen in plaats van auto’s centraal te stellen in hun transportsystemen en ervoor te zorgen dat de veiligheid van voetgangers, fietsers en andere kwetsbare weggebruikers wordt gewaarborgd.”