Het hof van assisen in Brussel heeft Fabien Neretsé vandaag veroordeeld tot het vergoeden van zijn slachtoffers voor 317.000 euro in totaal. De man werd eind december veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden en volkerenmoord in Rwanda in 1994. In totaal hadden zich 18 personen burgerlijke partij gesteld om een vergoeding te ontvangen voor de morele schade die ze hebben geleden. Een tiental aanvragen werden onontvankelijk of ongegrond verklaard.

Voor de personen wiens aanvraag tot schadevergoeding wel is aanvaard, variëren de bedragen tussen 5.000 en 37.000 euro per persoon. Het hof heeft voor deze bedragen rekening gehouden met het aantal familieleden dat men heeft verloren, de soort familieband met het slachtoffer en het feit of men in sommige gevallen zelf gewond raakte of getuige was van de moorden.

Eind december veroordeelde het hof van assisen van Brussel Fabien Neretsé tot een gevangenisstraf van 25 jaar. De 71-jarige voormalige hoge Rwandese functionaris was schuldig bevonden aan negen moorden en drie moordpogingen op 9 april 1994 in Kigali en minstens twee moorden in de buurt van Mataba in mei en juni 1994. Die moorden worden beschouwd als oorlogsmisdaden. Daarnaast is hij ook schuldig verklaard aan volkerenmoord in Rwanda.

Neretsé tekende cassatieberoep aan tegen zijn veroordeling.

(Bron: Metro)