Sinds een aantal jaren verzorgt advocaat Maaike de Vries in opdracht van Studiecentrum Kerckebosch de cursus Letselschade van A tot Z, die is gericht op beginnend juridisch secretaresses en andere ondersteuners in de letselschadepraktijk die graag meer inzicht en kennis willen verkrijgen in de letselschaderegeling. Vorig jaar werd er voor ondersteuners ook een verdiepingscursus geïntroduceerd: Personenschaderecht voor niet-juristen. Maaike vindt het niet verrassend dat deze cursussen een succes zijn geworden: “Ondersteuners zijn zeer betrokken bij het vak en willen er graag alles over weten.”

Door Martijn van Driel

Dat ondersteunende medewerkers een belangrijke schakel vormen in de letselschadepraktijk zal niemand ontkennen, maar waarom is het van belang dat zij beschikken over kennis van het vak en de branche? “Als deze professionals wat meer vakinhoudelijke achtergrond hebben, dan kunnen ze hun werk nog beter doen,” zegt Maaike. “Ze krijgen meer inzicht in de materie en weten vervolgens beter waarom bepaalde dingen gebeuren. Je zet ze daarmee eigenlijk nog beter in hun rol neer. En dat komt ook de samenwerking met collega’s ten goede.”

‘Voor ons is er niks’
Het begon allemaal op Maaikes kantoor VYVRE Letselschade Advocaten, waar een juridisch secretaresse op zoek ging naar een basiscursus die geschikt was voor ondersteuners. “Haar conclusie was ‘eigenlijk is er voor ons niks’,” zegt Maaike. “En toen dachten we: als er niks is, moeten we zelf iets maken.” Uit die tijd stamt ook het contact met mede-docent Marcella Andringa, die in de basiscursus het onderdeel Zichtbaar Succes voor haar rekening neemt. Daarin leren de deelnemers op een leuke manier hoe zij hun eigenheid en professionele kwaliteiten op de werkvloer kunnen laten zien.

De doelgroep van de cursus werd breder getrokken dan alleen het secretariaat. Het gaat om een heel diverse groep cursisten, ziet Maaike. “De groep is inderdaad behoorlijk gevarieerd en dat maakt het heel leuk. Het gaat in de meeste gevallen om enthousiaste starters met een aantal jaren ervaring. Naast secretaresses doen ook juridisch medewerkers en junior experts mee, zowel van de belangenbehartigers- als de WA-kant, en daarnaast mensen van medisch adviesbureaus en arbeidsdeskundige en rekenkundige bedrijven. Zelfs medewerkers vanuit de rechterlijke macht. Het gaat dus om ondersteuners in de breedste zin van het woord.”

Basis- en verdiepingscursus
“In de basiscursus Letselschade van A tot Z breng ik ze in vogelvlucht op de hoogte van een aantal belangrijke begrippen, zoals aansprakelijkheid en schade, maar ook meer praktische onderwerpen zoals dossieropbouw, de schadestaat en de medische machtiging. Daarnaast krijgen ze inzicht in de toepasselijke wet- en regelgeving.”

Tijdens de verdiepingscursus worden meer complexe onderwerpen behandeld. “We blijven dan niet meer in algemeenheden hangen, maar hebben het over bijvoorbeeld bewijsrecht, causaliteit en toerekenbaarheid aan de hand van toepasselijke casuïstiek en jurisprudentie. Ook gaan we in op de verschillende manieren om geschillen te beslechten: welke procedures zijn er?”   

Kwaliteit en gelijkwaardigheid
Maaike ziet dat steeds meer bedrijven oog hebben voor de ontwikkeling van ondersteunende medewerkers. “Het is gebruikelijker dan voorheen. In tegenstelling tot de dossierbehandelaars bestaat er geen verplichting om ondersteuners te scholen. Het is geen keurmerkeis. Maar het draagt wel degelijk bij aan kwaliteit. Daarom is het investeren in de ontwikkeling van ondersteuners heel relevant. Bovendien draagt het bij aan de gelijkwaardigheid van mensen binnen de organisatie.”

Wil je meer weten over de cursussen voor ondersteuners? Klik hieronder voor meer informatie:
5 maart 2024: Letselschade van A tot Z (inclusief Workshop Zichtbaar Succes)
6 maart 2024: Verdieping personenschade(recht) voor niet-juristen

Bekijk hier het actuele cursusaanbod van Kerckebosch Uitgeverij-Studiecentrum >