Bij de behandeling van letselschadezaken speelt, naast de juridische kennis van zaken, ook de bekwaamheid op het medische vlak een rol. Vaak zijn er na een hersenschudding of whiplash associated disorder langdurige klachten van lichamelijke of neuropsychologische aard. Denk hierbij aan  cognitieve klachten, zoals geheugenverlies en concentratieproblemen, gedragsveranderingen, en/of stemmingsstoornissen zoals angst of depressie. Voor letselschadeprofessionals is een basis van medische kennis daarom niet alleen nuttig, maar zelfs onontbeerlijk. Daarover vertelt UMCG-neuroloog Bram Jacobs.

Door Martijn van Driel

Jacobs is sinds 2010 werkzaam in het Groningse UMCG als neuroloog, gespecialiseerd in de acute neurologie en neurotraumatologie, veelal samenhangend met ongevalsletsel zoals hersenletsels en dwarslaesies. Daarnaast geeft hij onderwijs en begeleidt hij  artsen-in-opleiding, en schreef hij mee aan (o.a.) het Handboek Traumatisch Hersenletsel. Hij verzorgt ook in samenwerking met Studiecentrum Kerckebosch al een aantal jaren cursussen voor letselschadejuristen over de medische aspecten rond traumatisch letsel van het zenuwstelsel.

Waarom is medische kennis nuttig voor letselschadejuristen?
De medische wereld en die van het recht zijn twee afzonderlijke vakgebieden. Allebei vergen ze vele jaren studie om tot diep inzicht te komen. In sommige situaties is er overlap, zoals bij letselschade. Een letselschadezaak is, omdat er sprake is van letsel en lichamelijke klachten en beperkingen, doorspekt met medische terminologie. Daarom komt voor de letselschadejurist enig inzicht in aandoeningen, diagnostiek,  behandeling en herstel van deze klachten en verschijnselen goed van pas voor een soepele behandeling van letselschadezaken.”

Welk inzicht is voor juristen nuttig?
“Het is voor de jurist belangrijk om helder inzicht te hebben in wat er gebeurt op medisch gebied: hoe kijkt de arts naar een patiënt en hoe wordt er verslag gelegd? Hoe gaan artsen om met begrippen als waarschijnlijkheid en causaliteit? Hoe kijken zij naar klachten? Als je je daarin verdiept, dan ga je de verschillen zien tussen juristen en artsen. Dat inzicht is heel belangrijk voor een goede samenwerking en communicatie in dossiers.”

Waarom is dat inzicht belangrijk?
“Omdat de juridische en medische interpretatie over een letselschade kan verschillen. Dit kan best behoorlijk schuren, wat leidt tot heel interessante discussies! Veel diagnoses zijn door een arts niet met zekerheid te stellen; zogenaamde waarschijnlijkheidsdiagnoses. Neem  bijvoorbeeld hersenletsel. Als je niets kan zien op een bepaalde scan van de hersenen: is er dan wel sprake van hersenletsel? Dat kan natuurlijk best. Bij de ziekte van Parkinson hoef je ook niets op een scan te zien, maar dat zegt niets over het bestaan ervan. Omgekeerd kan ook, als je wel iets ziet, is daarmee dan de oorzaak van de klachten bewezen? Dat is overigens sowieso nog maar de vraag: hoe staan de klachten in verhouding tot het letsel? Die interpretatie is, zowel vanuit medisch als juridisch oogpunt, heel interessant.

Juristen die eveneens beschikken over een zekere mate van kennis en inzicht op medisch gebied, kunnen daarvan profiteren in de schaderegeling. De samenwerking met de medisch adviseur en de expertiserend artsen verloopt beter. Het onderling communiceren verloopt soepeler en effectiever. Daarom is het zeker wenselijk.”

Cursus ‘Medische kennis voor juristen Neurologie, Neuropsychologie en Neurorevalidatie’
Samen met neuropsycholoog Myrthe Scheenen en revalidatiearts Erik Grauwmeijer geeft Bram Jacobs op verzoek van Studiecentrum Kerckebosch één tot twee keer per jaar de cursus ‘Medische kennis voor juristen; Neurologie, Neuropsychologie en Neurorevalidatie’. “De cursus wordt bezocht door letselschadejuristen van zowel de verzekeraars- als de slachtofferkant. Ze leren de neurologie, de neuropsychologie en het werkterrein van de revalidatiearts kennen. Daarnaast krijgen ze gedegen kennis van de werkwijze van medici. Veelvoorkomende voetangels en klemmen in letselschadezaken komen aan bod, er is aandacht voor dilemma’s en we bespreken casuïstiek.”

Meer informatie over de cursussen van Kerckebosch treft u hier aan.