Het schaderegelingskantoor Raasveld Expertise bestaat maar liefst dertig jaar. Het kantoor uit Nijverdal, waar in totaal 90 mensen werken, is gebouwd op de visie van letselschade-expert Han Raasveld. Zijn blik op hoe een goede schaderegeling eruit moet zien, vormde door de jaren heen de rode draad bij de ontwikkeling en groei van het bedrijf. 15 jaar geleden heeft Han’s zoon Toine zich aangesloten. Na een prachtige periode van samenwerken is nu de tijd gekomen voor Han om een stap terug te zetten. Hij treedt terug uit de directie, om zich te richten op de begeleiding van jonge talenten. In dit interview vertellen Han en Toine Raasveld over de ontwikkelingen van hun bedrijf in de afgelopen dertig jaar, hun visie op het vak en hoe het is om te werken in een familiebedrijf.

Door Martijn van Driel

Han Raasveld groeide op in een echte ondernemersfamilie. Zijn vader runde een garagebedrijf dat uitgroeide tot zeven vestigingen. “Er waren bij ons heel vaak autoschade-experts van verzekeraars over de vloer om schades te beoordelen en te taxeren. Dat werk leek me heel interessant.”

Van autoschades naar letselschade
Han was 19 jaar toen hij ging werken als ‘jongste bediende’ op de autoschade-afdeling van de Eerste Algemene, het latere Generali. Het was een binnendienstfunctie, maar Han wilde zo snel mogelijk doorstromen naar de buitendienst. Dat lukte in drie jaar. “In 1973 werd ik autoschade-expert in de buitendienst en in 1978 maakte ik de overstap naar letselschade. In dat expertisegebied voelde ik me helemaal thuis. Er komen zoveel aspecten samen: het medische, het juridische, het schadetechnische en nog veel meer.”

In 1982 stapte Han over naar het grote Centraal Beheer. “Ze zochten een rayonmanager in Noord-Holland. Dus ik had toen een eigen gebied, waarin ik letselschades behandelde. Later mocht ik leiding geven aan de hele afdeling. Dat was een mooie tijd, maar na tien jaar Centraal Beheer besloot ik voor mezelf te beginnen. Mensen verklaarden me voor gek, want ik had een topbaan. Maar ik wilde weer zelf schades regelen en had een goed beeld over de manier waarop ik dat wilde doen. En het ondernemerschap trok me aan, waarbij je je eigen koers kunt varen, naar je eigen stip aan de horizon. Ik startte met Raasveld Expertise op 1 januari 1993, vanuit m’n zolderkamer. Dat was best een sprong in het diepe.”

Han Raasveld

Het gaat niet alleen over geld
Han hield er een voor die tijd atypische visie op het schaderegelingsvak op na. “Toen ging de claimbehandeling alleen nog maar over geld. Ik raakte overtuigd van de meerwaarde van het denken in oplossingen, door te kijken naar wat het slachtoffer nodig heeft, in plaats van af te wachten en te discussiëren over iedere schadepost. Maar er bestond in de sector nog weinig motivatie om de dingen anders te gaan doen. De meesten waren vooral geïnteresseerd in wat dat dan allemaal zou moeten kosten.”

Een keerpunt was een grote zaak die Han nog in zijn tijd bij Centraal Beheer met zijn team behandelde. “Er was een grote gasontploffing in een pand in Utrecht, waardoor talloze woningen werden verwoest. Mensen raakten tijdelijk dakloos en er waren mensen met letsel. We zijn als aansprakelijke verzekeraar toen direct hulp gaan verlenen. Hotelkamers regelen, huisdieren onderbrengen, zorgen voor oplossingen voor alle problemen die op de mensen af kwamen. Die werkwijze leidde tot veel dankbaarheid bij de gedupeerden. En ook onze schaderegelaars voelden zich voldaan, want je wilt boven alles graag iets toevoegen in dit soort crisissituaties. Ik voelde dat deze aanpak mij als WA-expert kenmerkt. Zo heb ik in de jaren die volgden mijn vak uitgevoerd: denken in oplossingen.”

De ontwikkeling van een familiebedrijf
Vanuit deze filosofie werd in 1993 Raasveld Expertise opgericht. Al snel werd duidelijk dat het veel opdrachtgevers aansprak. “Die pioniersfase was een mooie tijd, van hard werken aan mooie zaken. We konden daarin veel voor de mensen betekenen en de opdrachtgevers waren ook tevreden.”  

Het was geen vooropgezet plan dat Han’s zoon Toine in het bedrijf zou komen werken. “Ik heb hem daar nooit in gestuurd of beïnvloed. Maar aan de keukentafel ging het gesprek natuurlijk wel eens over mijn bedrijf.” Toine: “Ik ben bedrijfseconomie gaan studeren, want daar lag mijn interesse. In de gesprekken die we voerden lag Han’s focus altijd op de inhoud en het vakmanschap. En ik was dan bijvoorbeeld nieuwsgierig naar waar het misschien digitaler en efficiënter zou kunnen. Als je daar samen veelvuldig over spreekt, ga je je betrokken voelen.”

Een goede taakverdeling
Toine voegde zich in 2008 bij het bedrijf en ging zich richten op de bedrijfsvoering, waardoor Han zich nog meer op de inhoud van de schaderegeling kon concentreren. “Dat is een goede taakverdeling gebleken,” zegt Han. Toine knikt: “Han was de vakman en zijn visie op kwaliteit in de schaderegeling stond centraal. Mijn taak was om die visie te verankeren in de dagelijkse praktijk van al onze experts.”

Toine was van mening dat de herstelgerichte aanpak van Raasveld Expertise best wat meer naar buiten mocht worden gebracht. “Wij waren niet de enige partij die er zo over dacht, maar we waren er wel heel bedreven in. In 2006 was de Gedragscode Behandeling Letselschade gekomen, maar veel partijen konden aan het credo ‘slachtoffer centraal’ moeilijk inhoud geven. Het was bij ons helemaal ingebakken, maar Han liep er niet mee te koop. Ik dacht dat het wel zinvol was om samen het verhaal te gaan vertellen in de branche. We organiseerden in 2008 en 2010 congressen en gaven de branche zo eigenlijk een kijkje in onze keuken. Ook de best-practices van andere deskundigen werden gedeeld.”

Han en Toine Raasveld op het zelf georganiseerde congres ‘Slachtoffer centraal, maar hoe dan?’ in 2008.

Professionalisering van hulpverlening
Voor de hulpverlening aan slachtoffers werd in 2012 dochteronderneming MetZorg opgericht. Daar werken inmiddels 15 mensen, die zich dagelijks bezighouden met herstelgerichte dienstverlening aan letselschadeslachtoffers. Toine: “Door deze dienstverlening apart te zetten, konden we het aanbod verder professionaliseren. Voorheen deden de experts dat erbij en was gespecialiseerde herstelgerichte dienstverlening beperkt. Nu hebben we een breed pallet aan hulpverlening uitgevoerd door ergotherapeuten en arbeidsdeskundigen, in samenwerking met een groot aantal providers door het hele land. Dat is winst voor slachtoffers, want ze worden sneller en beter geholpen. Daarnaast werkt MetZorg als neutrale partij in de markt, uitsluitend als beide betrokken partijen akkoord zijn met de opdracht. Die neutrale rol was met Raasveld Expertise natuurlijk niet goed te realiseren.”

Daarnaast werd samen met Sedgwick in 2016 Dé Letselschadehulpdienst opgericht. “Martin de Haan van Sedgwick klopte bij ons aan en deelde onze frustratie over het feit dat het in de beginfase van een zaak vaak ontbreekt aan daadkracht, terwijl in die fase juist vaak dringend hulp nodig is. Met Dé Letselschadehulpdienst richten we ons op de eerste acute fase na een ongeval, veelal met praktische hulp zoals huishoudelijke hulp of een hondenuitlaatservice.” Ook Han is enthousiast over de samenwerking met Sedgwick. “Door als concurrenten op dit gebied samen te werken, haal je het uit het commerciële. Daar dien je ook het slachtoffer mee.” Inmiddels staat ook dit bedrijf op eigen benen en zijn er acht hulpcoördinatoren dagelijks actief met het bieden van acute hulp.   

Toine Raasveld

Groei is een gevolg
Raasveld Expertise is sindsdien behoorlijk gegroeid. Toine: “We hebben nooit de behoefte gehad om groot te worden, dat was geen doel voor ons. Het was een gevolg. Als jouw aanpak opdrachtgevers aanspreekt, krijg je meer zaken en grotere zaken. Dan hou je groei niet tegen. Ook de samen met Christiaan Hassink opgezette detacheringstak gaf daaraan een impuls.”

Bij het aannemen van mensen wordt scherp gelet op de menskant van de professional. “We zijn een maatschappelijk verantwoord bedrijf met een missie, namelijk dat we werken met oog voor de behoeften van iemand die een ongeval is overkomen. Daarom zijn we bij het zoeken naar nieuwe medewerkers vooral benieuwd naar hoe zij in het leven staan en naar de wereld kijken. We vragen ons dan af: pas je bij ons? Dan heb je het belangrijkste selectieaspect al gehad.” Han vult aan: “Vaak zien we dat een sollicitant heel bewust voor ons bedrijf heeft gekozen, juist vanwege onze werkwijze en onze interne familiecultuur. Dat is het mooie van het uitdragen van je visie. Je haalt gelijkgestemden naar je toe.”

Hoofdstuk afsluiten
Aan het einde van dit jaar stapt Han uit de directie van het bedrijf dat hij dertig jaar geleden heeft opgericht. “Ik ga stoppen met de formele rol, maar blijf wel mensen coachen. Ik ga me nog wat jaren bezighouden met de begeleiding en opleiding van collega’s, om aankomende talenten te helpen. Het aantal dossiers dat ik behandel ben ik aan het afbouwen. Het voelt goed om dat hoofdstuk nu af te sluiten. Ik heb mijn vak altijd kunnen uitoefenen op de manier zoals ik dat heb willen doen en ben trots op het bedrijf dat we samen hebben opgebouwd. Het bedrijf heeft zich in de afgelopen jaren goed ontwikkeld en daar heeft Toine de afgelopen 15 jaar een belangrijke bijdrage aan geleverd.”

Toine benadrukt dat hij er als directeur van de Raasveld Groep niet alleen voor staat. “We hebben al jaren een goed functionerend managementteam. Bas Jansen is onze operationeel manager en Lindsay Vos stuurt MetZorg aan. Gerdien Raasveld gaat over HRM en Stefan Groote Stroek is onze controller en IT-man. Anja Oostrum en Christiaan Hassink bestrijken samen de vakinhoudelijke kant en borgen kwaliteit. We hebben dus een goed bezette MT-tafel, waarin iedereen z’n eigen taken en verantwoordelijkheden heeft.”  

Prettig ondernemerschap
Toine kijkt met vertrouwen naar de toekomst van Raasveld Expertise. “Een kenmerk van een familiebedrijf is dat je focus niet ligt op de kwartaalcijfers, maar op de langere termijn,” zegt hij. “Je neemt geen geforceerde beslissingen, maar je denkt en plant vooruit. Dat is prettig ondernemerschap.” Toine benoemt nog een kenmerk. “De familiaire waarden zijn onderdeel van onze bedrijfscultuur. We hebben korte lijnen en de mensen die hier werken horen erbij en doen ertoe. De voldoening en het plezier dat we hebben in ons werk is belangrijker dan harde cijfers en prestaties. Zo bouwen we ook de komende tijd samen met onze opdrachtgevers verder aan de ontwikkeling van de Raasveld Groep.”