Slachtoffers van een ongeval of geweldsincident worden vaak als eerste behandeld door de traumachirurg. Een traumachirurg is speciaal opgeleid en getraind om patiënten te behandelen na een ongeval. Het kan gaan om patiënten met relatief eenvoudige letsels zoals een botbreuk of een simpele wond, maar ook om zeer ernstige levensbedreigende letsels na een verkeersongeval of geweldsdelict. Vaak moet een ernstig gewonde patiënt na de opvang op de Spoedeisende Hulp met spoed geopereerd worden door de traumachirurg. Over deze hectische discipline vertelt Han van den Brand.

Door Martijn van Driel

Voor de patiënt het verschil maken
Van den Brand (55) werkt al bijna twintig jaar als traumachirurg in het Alkmaarse Noordwest Ziekenhuis. Het medisch domein van de traumachirurgie bevat een breed scala aan letsels, veroorzaakt door uitwendige factoren of inwerkend geweld. Van simpele verstuikingen tot ingewikkelde fracturen en van kleine snijwonden tot patiënten met multipele letsels. “In dit vak word je dagelijks geconfronteerd met situaties die je niet kunt plannen of voorbereiden. Iedere dag kan er iets tussendoor komen. Dat vind ik het leuke aan het werk. Er komt een grote variëteit aan letsels voorbij, van verwondingen aan de kruin tot aan de kleine teen. Maar de bulk bestaat uit botbreuken als gevolg van ongevallen en valpartijen.”

dr. J.G.H. (Han) van den Brand

Stressbestendigheid is een belangrijke eigenschap van de traumachirurg, weet Van den Brand. “Dat moet je van nature wel hebben. Als je van onrust moet zuchten, dan is dit voor jou niet de juiste discipline. Voor ons als vakidioten zijn grote ongevallen en patiënten met acute complexe letsels de momenten dat we áán gaan. In die situaties kun je als traumachirurg het verschil maken. Het behandelplan is meestal even simpel als cruciaal: eerst de levensbedreigende letsels opsporen en behandelen, daarna volgt de rest.”  

Effectieve communicatie tussen arts en jurist
Van den Brand wordt regelmatig door schadebehandelaars geconsulteerd voor een medische expertise in een letselschadezaak. Door zijn contacten met letselschadejuristen, ziet hij de verschillen in de manier waarop er naar de patiënten wordt gekeken. “Artsen denken helemaal niet na over schuld. Het maakt voor mij meestal niet eens uit hoe het letsel is ontstaan. Ik richt me puur op de behandeling en wat er nodig is voor een optimaal herstel. Terwijl de jurist bezig is met de oorzakelijke omstandigheden rond het ongeval en hoe deze hebben bijgedragen aan de omvang van het letsel. Dat zijn heel andere benaderingswijzen.”

Het is nuttig als letselschadejuristen inzicht hebben in de rol en werkwijze van de traumachirurg, zodat ze effectief met elkaar kunnen communiceren, vindt Van den Brand. “We spreken letterlijk een andere taal. Artsen bezitten de hardnekkige eigenschap om veelvuldig gebruik te maken van ‘medisch latijn’, dat alleen andere artsen kunnen begrijpen. Ook juristen gebruiken een eigen vakjargon. Maar de patiënt van de één is de cliënt van de ander. Daarom is het belangrijk om helder te communiceren en goed en in begrijpelijke taal te documenteren. Het hebben van inzicht in elkaars rol maakt het een stuk makkelijker om effectief te communiceren.”

Medische kennis voor juristen
Han van den Brand verzorgt op verzoek van Studiecentrum Kerckebosch regelmatig de cursus ‘Medische kennis voor juristen: Traumachirurgie, de traumachirurg & de medische expertise’. Het doel van de cursus is inzicht te krijgen in de werkwijze van de traumachirurg en in de uitdagingen die een medische expertise op dit vlak in letselschadezaken met zich meebrengt. “In deze cursus nemen we een grote diversiteit aan letsels met de cursisten door. Aan de hand van casuïstiek illustreren we de enorme variatie van de impact van deze letsels op lange termijn. Relatief eenvoudige letsels zoals een botbreuk of een simpele wond worden besproken, maar ook de zeer ernstige levensbedreigende letsels aan buik (organen) of borstkas (longen of hart) na een verkeersongeval of een geweldsdelict. Al deze aandoeningen kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor de patiënt/het slachtoffer. Tot slot is er aandacht voor het interpreteren van het expertise-rapport door medisch adviseur en jurist/behandelaar.”

Meer inzicht in wat je kan verwachten
Onder meer wordt stilgestaan bij het onderscheid tussen zwaar en minder zwaar letsel, vanuit het behandelperspectief. “Bij een gebroken enkel denken veel mensen dat de betrokkene na zes weken weer kan voetballen, maar als het gaat om een complexe breuk is dat niet realistisch. Zelfs binnen een bepaalde letselcategorie is het ene letsel het andere niet. Die nuance proberen we aan te brengen, zo weet je beter wat je kan verwachten en heb je beter zicht op de vooruitzichten wat betreft de medische eindsituatie. Daarnaast bespreken we het onderscheid tussen de impact van het letsel en de impact van de behandeling. En we staan stil met de lange-termijngevolgen van het ongeval, zoals het risico op het ontstaan van artrose.”

Meer informatie
Kennis van de medische discipline Traumachirurgie geeft u als jurist/behandelaar in letselschadezaken een waardevolle voorsprong in de afhandeling van de zaak en de belangenbehartiging van uw cliënt.

Wilt u meer weten over de cursus Medische kennis voor juristen: Traumachirurgie, de traumachirurg & de medische expertise, kijk dan hier.