Rini Withagen werkt al sinds 1980 met hart en ziel in het letselschadevak. Naast zijn werk als expert houdt hij zich ook altijd druk bezig met vakinhoudelijke nevenfuncties. “Ik ben naast de behandeling van dossiers altijd graag bezig geweest met branchebrede thema’s. Je ontmoet mensen en je kunt samen volop bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het vakgebied.” In november heeft Rini afscheid genomen als voorzitter van de NLE en als dank is hij benoemd tot erelid van de vereniging. In dit interview vertelt hij over zijn loopbaan, het NLE-voorzitterschap en zijn passie voor het vakgebied Letselschade.

Door Martijn van Driel

De banen lagen niet voor het oprapen toen Rini zijn studie Bedrijfseconomie in 1979 had afgerond. Het was daarom geen kwestie van wat je wilde gaan doen, maar wat je kón gaan doen. “Je mocht in die tijd blij zijn als je snel aan het werk kwam. Ik solliciteerde naar een baan bij Stad Rotterdam Verzekeringen, maar eenmaal op gesprek bleek dat die functie al was vervuld. Gelukkig wisten ze nog wel een andere optie: schadebehandelaar materieel. Ik zei meteen ja.” Al snel volgde een overstap naar Letsel. “Na drie maanden werd ik overgeplaatst naar de Letselschade-afdeling. Zo rolde ik eigenlijk bij toeval het letselschadevak in.”

Keihard werken
Rini werkte tien jaar bij de verzekeraar. Hij volgde, veelal in de avonduren, veel vakinhoudelijke opleidingen en stapte in 1989 over naar het WA-schaderegelingsbureau Takkenberg Groot. Daar werkte hij ruim vijftien jaar als letselschade-expert en directeur. “Ik kijk met heel veel voldoening terug op die periode. We werkten keihard en hadden met elkaar een leuke tijd. Mijn collega’s van destijds zijn uitgewaaierd over de hele letselschadebranche en degenen die nu nog werken zijn – net als ik – de veteranen in het veld.”

In 2005 stapte Rini over naar de belangenbehartigerskant, waarbij hij als directeur ging werken bij Groot Expertisebureau, dat nu Letselschade.com heet. “Ik kende Berth Groot natuurlijk goed vanuit onze gezamenlijke tijd bij Takkenberg Groot en had wel oren naar een nieuw avontuur. Ook om voor slachtoffers te gaan werken leek me heel interessant en dankbaar werk.” Rini heeft naast zijn rol als leidinggevende bij Letselschade.com ook nog een eigen werkgebied, namelijk  Zeeland en West-Brabant.

Lange lijst met nevenfuncties
Op het CV van Rini Withagen is de lijst met nevenfuncties langer dan die met zijn hoofdfuncties: lid BCE-commissie Personenschade, voorzitter Branchebestuur Personenschade NIVRE, vice-voorzitter Stichting Keurmerk Letselschade, voorzitter Branchevereniging NLE, examinator Zwaar Letsel NIBE-SVV, lid Platformoverleg De Letselschade Raad en lid Normcommissie Nationaal Keurmerk Letselschade.

Waarom steekt Rini zoveel tijd en energie in deelname aan allerlei gremia op brancheniveau? Daar hoeft hij niet lang over na te denken. “In de eerste plaats vind ik het gewoon leuk om te doen. Je komt veel mensen uit het vakgebied tegen en je praat met elkaar over de dingen die beter kunnen. Daar doe je je best voor. Ik voel veel passie voor ons vak, dus ik draag graag mijn steentje bij om het vakgebied waar nodig te verbeteren en te ontwikkelen. En tenslotte is het opdoen van veel contacten ook handig wanneer je in een dossier tegen een probleem aanloopt. Er is dan altijd wel iemand die je hebt leren kennen bij de wederpartij die je kan helpen. In een nichemarkt als Letselschade is er nu eenmaal een vrij hoog ons-kent-ons-gehalte.”

Toetreding tot NLE
In 2014 raakte Rini vanuit Letselschade.com betrokken bij de Branchevereniging NLE. “Ik werd gebeld door de toenmalige NLE-voorzitter Coen Tijbout. De NLE wilde het aantal leden uitbreiden en nam daarom contact op met de keurmerkkantoren die nog geen lid waren, waaronder ons kantoor. Ik stelde daaraan wel als voorwaarde dat de NLE zou worden uitgebouwd tot een brede branchevereniging. Die ambitie leefde ook bij anderen. Toen zijn we daarin gestapt, gelijktijdig met nog een aantal grotere kantoren, zoals Korevaar van Dijk en de Pals Groep.”

Niet veel later trad Rini toe tot het NLE-bestuur, eerst als secretaris en een jaar later als voorzitter. “Het NLE-bestuur was aan vernieuwing toe en ik ging juist stoppen met het Branchebestuur Personenschade van het NIVRE en het bestuur van de Stichting Keurmerk Letselschade. Dus het was een logische stap om in het NLE-bestuur te gaan. Na een jaar viel het voorzitterschap vrij en heb ik dat op verzoek van het bestuur opgepakt.”

Volwassen geworden
De NLE is de afgelopen jaren behoorlijk gegroeid, van vijftien naar dertig aangesloten kantoren. “De NLE heeft zich enorm ontwikkeld. Het is een echte ledenvereniging geworden, waarbinnen alle aangesloten kantoren meepraten en samen het NLE-geluid bepalen. Ook is de NLE als serieuze gesprekspartner stevig op de kaart komen te staan. In 2018 zijn we toegetreden tot het Platformoverleg van De Letselschade Raad. We hebben vijf high-tea-bijeenkomsten georganiseerd en ook het terugkerende Keukentafeloverleg van de NLE is uitgegroeid tot een event waar branchegenoten graag aanwezig willen zijn. De NLE is volwassen geworden.” Rini benadrukt dat deze ontwikkelingen het resultaat zijn van teamwork. “Alle NLE-leden hebben eraan bijgedragen. In het bijzonder de mensen die deelnamen aan het bestuur of in werkgroepen.”

2023 is een jubileumjaar, de NLE bestaat 25 jaar. Rini vindt het mooi dat hij dat als voorzitter nog heeft mogen meemaken. “We hebben op verschillende gelegenheden stilgestaan bij de geschiedenis van de NLE. Het is en blijft bijzonder dat mensen met verschillende meningen en standpunten, die nota bene elkaars concurrenten zijn, toch constructief en in vertrouwen met elkaar kunnen samenwerken. Dat is de grootste kracht van de NLE.”

Afscheid
Op de ledenvergadering van 15 november 2023 heeft Rini afscheid genomen als bestuurslid en voorzitter. “Het was een intensieve en tijdrovende klus, maar ik heb die rol de afgelopen negen jaar met veel plezier vervuld. Het is een goed en mooi moment om afscheid te nemen en ik weet dat het voorzitterschap bij Annemiek van Reenen ten Kate in zeer goede handen is.” Als waardering voor zijn jarenlange inzet voor de NLE is Rini benoemd tot erelid van de vereniging, een gebaar dat hij zeer waardeert. “Het voelt als een mooi teken van erkentelijkheid als de NLE-leden je het erelidmaatschap toekennen. Met de andere ereleden Hans Noordsij, Guus Berntsen, Coen Tijbout en Gerard Kloppenburg, bevind ik me in een goed gezelschap.”

Mooiste vak
Rini is nog niet klaar met het letselschadevak. “Ik kan me nu nog meer gaan richten op mijn werk binnen Letselschade.com. Mijn eigen dossiers en de begeleiding van nieuwe talenten. Daarnaast blijf ik nog als examinator actief. Ik vind het werk nog heel leuk en wil me nog graag een paar jaar nuttig maken. We hebben als letselschade-experts het mooiste vak wat er is, dus daar wil ik graag nog even goed van genieten.”