Iedere belangenbehartiger die betrokken is bij de regeling van letselschades weet dat het soms niet eenvoudig is om met de wederpartij tot een oplossing te komen. Hoe om te gaan met dit soort situaties, vormt dan ook een belangrijk onderdeel van het vak. Advocaat Coen de Koning staat met zijn collega’s van Slot Letselschade regelmatig andere belangenbehartigers met raad en daad bij, wanneer ze behoefte hebben aan advies in een vastgelopen zaak. Hij kent de valkuilen bij het omgaan met letselschadezaken waarin je als belangenbehartiger de wind tegen hebt: “Dit zijn de dossiers waarbij je extra scherp moet zijn dat ze niet onderop de stapel belanden.”

Door Martijn van Driel

Een letselschadezaak kent een veelvoud aan onderwerpen waarover partijen overeenstemming zullen moeten bereiken, voordat er een definitieve regeling kan worden afgesproken: van hoofdzaken zoals de aansprakelijkheid, het causaal verband en de hoogte van de schade, tot deelaspecten als de vraagstelling en de keuze van een expertiserend arts. Vooral als het financiële belang van de zaak fors is, is de kans groot dat de standpunten zodanig ver uiteen liggen dat er momenten komen dat een patstelling dreigt.

mr. Coen de Koning

Letselschadeadvocaat Coen de Koning is deze situaties veelvuldig tegengekomen in de 30 jaar dat hij letselschadeslachtoffers bijstaat. Samen met zijn collega’s van Slot Letselschade staat hij, naast de eigen cliënten, ook andere belangenbehartigers bij in moeizaam verlopende zaken. “Het is cruciaal dat zij alle juridische mogelijkheden verkennen, ook een eventuele procedure, anders kunnen ze niet alle relevante opties aan hun cliënten voorleggen. Dan belemmer je een slachtoffer onnodig in de keuzes die er zijn,” benadrukt hij.

“Regelmatig worden wij om advies gevraagd door kantoren die niet verder komen in een discussie of die eenvoudigweg willen weten of het resultaat dat zij denken te kunnen bereiken niet tekort doet aan de belangen van de cliënt. Het gaat vaak om een eenmalig telefoongesprek om de situatie te verkennen, waarvoor we geen kosten rekenen. De belangenbehartiger kan dan meestal zelf verder met de zaak. Maar soms blijkt dat het goed is om dieper in de materie te duiken. Het kan ook zijn dat een interventie in de zaak noodzakelijk is, zoals het opstarten van een deelgeschilprocedure, waarbij we behulpzaam kunnen zijn.”    

Wat kan er zoal misgaan in de behandeling van een letselschadezaak?

“Iedere belangenbehartiger krijgt met grote regelmaat te maken met wederpartijen, waarmee het je niet lukt om het over een bepaald onderwerp eens te worden. Je komt daarmee op een punt dat je zoveel brieven kunt schrijven als je wilt, maar dan ga je in herhaling vallen en dat gaat niets meer veranderen. Hier ligt meteen de eerste valkuil op de loer: dit kan veel te lang zo doorgaan. De wederpartij laat zich niet meer overtuigen door een zoveelste brief en de belangenbehartiger weet niet goed hoe hier verandering in te brengen. Naarmate de tijd vordert kan zo’n dossier een ‘paria-status’ krijgen, ook al omdat de kosten vaak niet meer vergoed worden. De zaak belandt onderop de stapel en er gebeurt in feite niets inhoudelijks meer. Als er nog af en toe een brief wordt geschreven, heeft de cliënt vaak niet eens in de gaten dat de discussie volledig is vastgelopen.”

Hoe kan een belangenbehartiger dit laten gebeuren?

“Die heeft last van, zo noem ik het, handelingsverlegenheid. Dat kan komen door twijfel over de te nemen stappen of onzekerheid over de zelf ingenomen standpunten. Gebrek aan ervaring kan een rol spelen, zodat je het strategisch speelveld niet overziet. En er zijn belangenbehartigers die geweldig functioneren zolang je het kunt hebben over oplossingen, maar al snel vastlopen in conflictsituaties. Al deze eigenschappen en omstandigheden zijn natuurlijk menselijk, dus tot zover is er nog weinig aan de hand. Het is wel zorgelijk als je het vervolgens te lang op z’n beloop laat. Want dat is onnodig en slecht voor de voortgang in de zaak.”

Wat adviseer je belangenbehartigers die vastlopen in een zaak?

“Het begint ermee je cliënt eerlijk te informeren over de status van de zaak en welke stappen je kunt nemen om verder te komen. Is een zaak vastgelopen, zeg dat dan gewoon. Een cliënt zal eerlijkheid meer waarderen dan het om de hete brij heendraaien. Vervolgens is het verstandig de zaak met iemand te bespreken. Je ziet zelf niet wat je over het hoofd ziet, je weet niet wat je niet weet. Iedereen heeft blinde vlekken, daarom is een cultuur waarin je met iemand kunt overleggen juist zo waardevol. Is die cultuur er niet, werk je alleen, of is intern de kennis niet aanwezig, bijvoorbeeld als het gaat over al dan niet procederen, zorg dan dat je extern een sparringpartner hebt die je zo nu en dan kunt raadplegen.”

Hoe ga je als sparringpartner met deze vragen om?

“Wij zeggen nooit: ‘dat je dat niet snapt!’ Het gaat er niet om de ander de maat te nemen, maar om elkaar te versterken door met elkaar naar een lastige zaak te kijken en te zoeken naar het juiste spoor. Hoe kunnen we in deze specifieke situatie een doorbraak forceren? Dat is gewoon ook erg leuk om te doen, zeker omdat je allebei uiteindelijk wilt dat het slachtoffer zo goed mogelijk wordt geholpen. Er zijn altijd meerdere opties te bedenken en de één heeft ervaring met de ene methode en de ander met de andere. Je informeert en inspireert elkaar, zodat je samen tot de beste oplossing komt.”

Hoe ziet hulp van Slot Letselschade eruit?

“Onze insteek is om de belangenbehartiger op een laagdrempelige manier te helpen om diens cliënt zo goed mogelijk te helpen! De eerste (en vaak enige) stap is een telefoongesprek waarin we het probleem bespreken en het over mogelijke oplossingen hebben. Vaak is dat voldoende om verder te kunnen. Voor zo’n gesprek rekenen we geen kosten. Als je samen tot de conclusie komt dat er voor een advies uitgebreider onderzoek nodig is, dan kunnen stukken worden toegestuurd. Dan maken we daarover een heldere kostenafspraak. Soms leidt het tot een advies waarmee de belangenbehartiger zelf verder gaat en in andere gevallen helpen we vervolgens met het opstarten van een interventie, zoals een procedure. Het doel is om de zaak vlot te trekken en richting een oplossing te werken. In de ene zaak gaat dat gemakkelijker dan in de andere, afhankelijk van alle feiten en omstandigheden. Ik kan inmiddels zeggen dat de mensen op ons kantoor gespecialiseerd zijn in deze vorm van trouble-shooting. We vinden het ook leuk en zinvol om te doen. Koudwatervrees is echt niet nodig, onze slogan luidt niet voor niets dat wij werken met een koel hoofd, maar een warm hart. Dat geldt ook als wij door belangenbehartigers worden ingeschakeld.”

Kijk hier voor meer informatie.