Kantonrechter

De kantonrechter behandelt zowel civiele zaken als strafzaken. Het is een rechter die altijd in zijn of haar eentje een zaak afhandelt in geval van overtredingen uit het strafrecht, arbeidszaken, huurzaken en civiele zaken. Het financiële belang mag niet hoger zijn dan €25.000.

Meer weten over rechtspraak? Kijk op rechtspraak.nl.