Keuring

Alle onderzoeken en vragen die zich richten op de gezondheidstoestand van de benadeelde. Doorgaans wordt met een keuring een medisch onderzoek door een (verzekerings)arts bedoeld. Ook mondelinge vragen, vragenformulieren of het verzoek om een gezondheidsverklaring af te leggen, worden als een medische keuring beschouwd.