Keurmerk

Een keurmerk wordt aan een bedrijf of product verleend als er wordt voldaan aan bepaalde kwaliteitseisen.

Met keurmerk wordt in de letselschadebranche meestal geduid op het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL), waar alle bij letselschade betrokken bedrijven bij aangesloten kunnen zijn.