Klachtenprocedure

Een klachtenprocedure is de gang van zaken na het indienen van een klacht bij een bedrijf of instantie. De klachtenprocedure is vooraf vastgesteld en meestal beschreven op de website van de organisatie.

Na het doorlopen van de interne klachtenprocedure is er vaak ook de mogelijkheid gebruik te maken van een externe klachtenprocedure, bijvoorbeeld bij een branchevereniging, geschillencommissie of een keurmerk.