Kort geding

Een civielrechtelijke spoedprocedure bij de kantonrechter, waarin de eiser in verband met een spoedeisend belang vraagt om een snelle (voorlopige) uitspraak. Het is bij de kantonrechter niet verplicht (maar vaak wel raadzaam) om een advocaat in te schakelen.

Meer weten over rechtspraak? Kijk op rechtspraak.nl.