Letselschade

De materiële en immateriële gevolgen die een benadeelde, door toedoen van de veroorzaker, als gevolg van een ongeval oploopt.

Voor de ontstane letselschade kan de benadeelde de veroorzaker van het ongeval aansprakelijk stellen en schadevergoeding vorderen. Het gaat om de materiële en immateriële schade als gevolg van bijvoorbeeld een verkeersongeval, arbeidsongeval of een medische fout.