In december 2022 is door De Letselschade Raad wederom gekeken of en zo ja, welke richtlijnen moeten worden geïndexeerd. Dit keer bleek dat noodzakelijk te zijn voor alle richtlijnen. De methode van indexering van de Werkgroep Normering is daarvoor gebruikt. Als gevolg van de uitzonderlijke inflatie (CPI) en de cao-loonindex in 2022 is bij iedere Richtlijn de zogenoemde drempel overschreden.

In de ‘Analyse Indexering Letselschade Richtlijnen 2023’ kunt u lezen hoe de nieuwe bedragen tot stand zijn gekomen.

Nieuw is dat in de Richtlijn Zelfwerkzaamheid een verduidelijking is opgenomen over de toepassing van deze Richtlijn.

U vindt de nieuwe richtlijnen en de analyse op de website van De Letselschade Raad, op de pagina Richtlijnen.