De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zet in 2019 steviger in op naleving van de AVG, aldus de toezichthouder bij de publicatie van zijn jaarverslag op 4 april.

AP-voorzitter Aleid Wolfsen: “Wij hebben er in 2018 bewust voor gekozen om ons vooral te richten op voorlichting, normuitleg en normoverdracht in de eerste periode nadat de nieuwe privacywet ging gelden. In 2019 blijven we voorlichting geven om de naleving van de privacywetgeving te bevorderen. Tegelijkertijd gaan we steviger inzetten op handhaving nu organisaties bekender zijn met de nieuwe privacywet.”

In 2018 heeft de AP ruim 11.000 klachten ontvangen. De klachten gingen vooral over een schending van privacyrechten, zoals het recht op inzage.

De AP kan organisaties die de AVG overtreden een boete opleggen van maximaal 20 miljoen euro of tot vier procent van de totale wereldwijde jaaromzet in het voorgaande boekjaar, indien dit cijfer hoger is. De AP heeft in 2018 één keer gebruik gemaakt van de bevoegdheid om een boete op te leggen.