De Beroepsopleiding Personenschade is op 16 juni 2022 formeel geaccrediteerd door het NIVRE. Daarmee biedt deze opleiding toegang tot het register van NIVRE-experts.

Meint Wichers, afdelingsmanager Personenschade bij Univé en voorzitter van de Stichting Beroepsopleiding Personenschade (SBP) licht toe: “Na een intensief accreditatietraject kunnen wij met trots melden dat wij aan alle eisen voldoen die het NIVRE stelt aan de opleiding tot Register Expert voor personenschade. Wij onderscheiden ons in de opleidingsmarkt door zowel de onderbouw als de bovenbouw in één opleiding aan te bieden. Dat betekent dat een deelnemer geen aanvullende opleidingen meer hoeft te volgen. Alle onderdelen op kennis, vaardigheden en externe deskundigheid zijn geïntegreerd in één opleiding, waardoor er samenhang ontstaat tussen al deze onderdelen. En dat is een unieke aanpak voor de letselschadebranche.”

Coöperatieve gedachte
De Beroepsopleiding Personenschade is ontwikkeld vanuit een coöperatieve gedachte. De 22 betrokken marktpartijen (grondleggers) zijn gezamenlijk eigenaar van de opleiding, investeren tijd en financiële middelen en zijn verantwoordelijk voor de duurzame kwaliteit van de opleiding. De groep grondleggers bestaat uit verzekeraars, expertisekantoren, belangenbehartigers en herstelgerichte dienstverleners. Zij hebben een stichting opgericht om de opleiding te kunnen faciliteren en financieren.

“Maar de opleiding is natuurlijk toegankelijk voor alle letselschadeprofessionals die personenschade expert willen worden. We bieden de opleiding niet exclusief aan voor de grondleggers, maar aan de hele markt,” geeft Meint Wichers aan.

Samenwerking
De SBP heeft de opleiding ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Utrecht voor het didactische gedeelte en Q-Consult Insurance voor het programmamanagement. “De opleiding staat daardoor vakinhoudelijk, didactisch en programmatisch als een huis. Er is een online leeromgeving ingericht en we combineren dat met lesdagen op de locaties van onze grondleggers. Zo komen de deelnemers dus bij veel verschillende bedrijven over de vloer en ook dat is zeer leerzaam,” zeg Meint Wichers.

Opleidingscapaciteit
In december 2021 is de eerste groep van 15 deelnemers gestart met de opleiding. In het najaar van 2022 start een tweede groep. Het streven is minimaal twee groepen per jaar op te leiden, maar door de coöperatieve samenwerkingsvorm is het mogelijk in de toekomst meer groepen tegelijk te laten draaien.

Meer informatie over de Beroepsopleiding Personenschade is te vinden op https://www.beroepsopleiding-personenschade.nl/