De beroepsvereniging voor financieel dienstverleners CFD is een maand na de lancering alweer gestopt met het CFD Letselschadeloket. Dat vertelt voorzitter Edwin Herdink aan AMweb. Het loket kreeg veel kritiek vanuit de letselschadebranche, onder meer vanwege het commerciële karakter van het initiatief. Daardoor zijn de belangenbehartigers waarmee CFD een samenwerking was gestart afgehaakt, zegt Herdink.

Het CFD Letselschadeloket werd eind april gelanceerd onder de noemer ‘CFD Benefits’. Onder de titel ‘extra omzet voor doorverwijzing naar CFD Benefitspartners’ werd het CFD Letselschadeloket als volgt omschreven: “Door samenwerking met ervaren letschade-experts door het hele land, biedt CFD met dit loket directe en professionele hulp voor klanten met letselschade. Ontvang tot € 400,00 kostenvergoeding, afhankelijk van je werkzaamheden.”

Het nieuws wekte verontwaardiging in de letselschadebranche. Onder meer ASP-voorzitter Edwin Bosch liet z’n afkeuring blijken: “Als ik het goed begrijp (…) wordt er betaald voor de leads en verwezen naar twee letselkantoren en een advocatenkantoor, aan die laatste is geen LSA-advocaat verbonden en het vakgebied ‘letsel’ staat niet op hun website. Een van beide letselkantoren is geen NKL-keurmerkkantoor en toevallig(?) gevestigd op dezelfde adressen als het advocatenkantoor…”. Ook manager van Nationale-Nederlanden Gert-Jan Mijnen was kritisch: “Op het eerste gezicht lijkt dit een goed initatief. Totdat blijkt dat een branche organisatie 400 euro per dossier betaalt. Dat lijkt mij niet de bedoeling.” De branchevereniging van keurmerkkantoren NLE nam zelfs expliciet afstand van het CFD Letselschadeloket: “Dit loket lijkt puur te zijn gecreëerd als middel voor CFD-leden om geld te kunnen verdienen aan letselschadeslachtoffers. Zo ga je niet met slachtoffers om!”

Aan AMweb licht NLE-voorzitter Annemiek van Reenen ten-Kate dit nader toe: “Het gaat om een loket met een commerciële insteek, gebracht als een manier voor CFD-leden om extra omzet te genereren door het aanbrengen van letselschadezaken. Daarvan hebben wij gezegd: ‘zo ga je niet met slachtoffers om’. Want het moet om de kwaliteit gaan.”

CFD-voorzitter Edwin Herdink noemt het sluiten van het loket “een gemiste kans”. “Een belangrijke route voor slachtoffers is weggenomen: juist het intermediair kan als eerste hulplijn fungeren voor slachtoffers. Die route verliezen we nu.” Wat de CFD nu gaat doen weet Herdink nog niet. “We moeten ons heroriënteren. Voorlopig gaat het loket offline.”

Van Reenen-ten Kate heeft een tip voor CFD: “Als het CFD slachtoffers wil helpen aan goede belangenbehartigers, is het een goed idee hen te verwijzen naar het Nationaal Keurmerk Letselschade van De Letselschade Raad. De NLE is bereid daar een bijdrage aan te leveren, want een degelijk letselschadeloket voor het intermediair is op zich natuurlijk geen slecht idee.”

Lees ook: CFD-voorzitter over nieuw Letselschadeloket: ‘We willen een centraal loket met betrouwbare partijen bieden aan onze leden’