Afgelopen maandag verspreidde brancheorganisatie CFD een persbericht waarmee het CFD Letselschadeloket werd aangekondigd. “Met het CFD Letselschadeloket biedt CFD zijn leden een snel toegankelijk meldloket aan, waaraan een landelijk netwerk van top-experts is verbonden.” CFD-voorzitter Edwin Herdink licht de lancering van het Letselschadeloket nader toe: “We willen een centraal loket aanbieden voor onze leden, die een letselschade voor een klant willen melden en daarvoor een betrouwbare en deskundige partij zoeken.”

Van de redactie

De Stichting Commissie Financiële Dienstverlening (CFD) is sinds 2011 een brancheorganisatie voor verzekerings- hypotheek- en financieel advieskantoren in het midden en kleinbedrijf. Ongeveer 400 financiële dienstverleners zijn aangesloten. Op de website staat de missie: “brancheorganisatie CFD ontzorgt, lobbyt voor jouw kantoor en jouw klanten, creëert nieuwe kansen, beschermt de sector en zet zich in voor een sterke en zelfstandige intermediaire bedrijfstak.”

CFD Benefits
Onder de noemer ‘CFD Benefits’ biedt CFD haar leden diverse voordelen, waaronder netwerkmogelijkheden, toegang tot hoogwaardige trainingen, permanente educatie, belangenbehartiging en kortingen en kansen voor professionele groei, bedoeld om “jouw werk makkelijker, kansrijker en winstgevender te maken”.

Het CFD Letselschadeloket is een nieuw initiatief, meldt CFD-voorzitter Edwin Herdink: “We willen hiermee een centraal loket aanbieden voor onze leden, die een letselschade voor een klant willen melden en daarvoor een betrouwbare en deskundige partij zoeken. Anderzijds willen we een positieve bijdrage leveren voor onze leden over hun groeiende zorgen over ‘bedenkelijke ‘letselschadebureaus, door professionele partijen in het loket samen te brengen.” Allerlei soorten letselschadezaken kunnen bij het loket worden aangemeld, aldus Herdink: “Het gaat om alle voorkomende zaken, waarbij letselschade verhaald kan worden op een aansprakelijke partij, dus niet uitsluitend ongevallen.”

Letselschadeloket is één van de CFD Benefits
In het op de website getoonde overzicht ‘CFD Benefits’ staat, onder de titel ‘extra omzet voor doorverwijzing naar CFD Benefitspartners’ het nieuwe CFD Letselschadeloket. Het loket wordt als volgt omschreven: “Door samenwerking met ervaren letschade-experts door het hele land, biedt CFD met dit loket directe en professionele hulp voor klanten met letselschade. Ontvang tot € 400,00 kostenvergoeding, afhankelijk van je werkzaamheden.”

Screenshot van CFD Benefits, waarmee CFD-leden geld kunnen verdienen door zaken te verwijzen naar ‘CFD Benefitpartners’.

Financiële constructie
De kostenvergoeding wordt betaald door de aan CFD gelieerde Stichting TPD, die is gespecialiseerd in ‘het ontwikkelen van commerciële diensten, concepten en arrangementen voor financieel dienstverleners’. Herdink, die naast CFD-voorzitter ook de voorzitter is van de Stichting TPD: “Het CFD-lid ontvangt maximaal 400 euro per zaak, voor de door hem verrichte werkzaamheden. Deze vergoeding wordt uitbetaald door Stichting TPD. TPD ontvangt van de partners jaarlijks een vergoeding voor marketing en promotie.”

Het bedrag is dus bedoeld als vergoeding voor werkzaamheden in de zaak, staat vermeld op de website: “Voor jouw werkzaamheden rond zo’n zaak, denk aan communicatie, signalering, melding zaak en de ondersteuning bij administratieve taken, is het reëel dat die inspanningen ook worden vergoed. Van Stichting TPD ontvang jij daarom een vastgestelde kostenvergoeding voor jouw werkzaamheden.” 

Drie partners
CFD zegt samen te werken met een landelijk netwerk van letselschade-experts. Het netwerk omvat momenteel slechts drie rechtshulpverleners, te weten CKH Advocaten, Kroon Letselservice en Stipt Letselschade. CKH Advocaten is geen letselschadespecialist bij uitstek. Het kantoor heeft weliswaar een sectie Schade & aansprakelijkheidsrecht, maar er is bij het kantoor geen LSA-advocaat werkzaam. Kroon Letselservice is gelieerd aan en op hetzelfde adres gevestigd als CKH Advocaten. Er werkt één NIVRE-registerexpert Personenschade, maar het kantoor is geen houder van het Nationaal Keurmerk Letselschade. Stipt Letselschade beschikt wél over het keurmerk en er werkt een team van meerdere ervaren (NIVRE) letselschade-experts.

Hoe is CFD tot deze keuze van partners gekomen? “De partners zijn geselecteerd op basis van track record, brede en diepe ervaring, laagdrempeligheid, klanttevredenheid, lidmaatschappen van beroepsvereniging en persoonlijke gesprekken met directies en medewerkers”, aldus CFD-voorzitter Edwin Herdink. Er gebeurt overigens meer dan alleen het doorgeven van verwijzingen. “Er is periodiek overleg met onze letselschade partners, in formele en informele meetings, waarin de algemene voortgang wordt besproken van het aantal zaken en het gewicht van de zaken (niet inhoudelijk i.v.m. privacywetgeving).”