Chris van Dam is vanaf vandaag de nieuwe voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Van Dam (1963) is sinds 2022 rechter in opleiding. Daarvoor werkte hij van 2017 tot 2021 als Tweede Kamerlid voor het CDA op de dossiers politie, rechtspraak, rampenbestrijding en Koninkrijksrelaties. In 2020 was hij voorzitter van de parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. Van Dam begon zijn loopbaan bij de politie en werkte lange tijd als officier van justitie.

Op LinkedIn gaf Van Dam al een uitgebreide toelichting op zijn nieuwe baan: “Ik voel me vereerd, ik ben blij verrast met deze aanstelling, maar bovenal voel ik verantwoordelijkheid. Dat heeft te maken met de statuur van deze organisatie, met voorgangers waar ik met groot respect naar opkijk, met de gevoeligheid en zwaarte van de cases die op het bord van de onderzoeksraad belandden en zullen belanden. Het gaat over zeer fundamentele zaken, die diep ingrijpen in het leven van mensen zoals u en ik. Maar vaak ook in de politiek-bestuurlijke verhoudingen in ons land. Onafhankelijkheid, deskundigheid, leren, op basis van feiten. Begrippen die iedere dag inhoud moeten krijgen. Ik ben me ten volle bewust van de verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt.

En tegelijkertijd ben ik vooral enthousiast en benieuwd. Nieuwsgierig naar al die kundige mensen waar ik mee samen mag gaan werken. Deze baan voelt, mede dankzij mijn voorervaring bij de politie, het OM, in de politiek en ook recent bij de rechtspraak, als een handschoen die perfect past. Een handschoen die ik graag opneem om dit belangrijke werk te doen, maar ook om de Onderzoeksraad – samen met zovelen binnen en buiten bureau en raad – verder te brengen”.

Over de Onderzoeksraad voor Veiligheid
De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een zelfstandig bestuursorgaan en opereert onafhankelijk van de Nederlandse overheid en andere partijen. De Raad besluit zelf welke voorvallen en onderwerpen worden onderzocht. De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt zowel concrete voorvallen als bredere veiligheidsvraagstukken en onveilige situaties die geleidelijk ontstaan. Met het onderzoek worden niet alleen directe oorzaken achterhaald, maar ook structurele veiligheidstekorten en bestuurlijke processen die van invloed zijn op de veiligheid. Het doel van alle onderzoeken is om te leren van voorvallen en aanbevelingen te doen om de veiligheid te verbeteren. De onderzoeken van de Raad gaan niet in op schuld of aansprakelijkheid. 

De Onderzoeksraad voor Veiligheid is opgericht op 1 februari 2005 en stond tot 2011 onder leiding van prof. mr. Pieter van Vollenhoven. Hij werd opgevolgd door mr. Tjibbe Joustra, die tot en met april 2019 voorzitter was. Ir. Jeroen Dijsselbloem was voorzitter van mei 2019 tot en met september 2022. De Onderzoeksraad voor Veiligheid bestaat momenteel uit voorzitter Chris van Dam, twee vaste raadsleden en zeven buitengewoon raadsleden.

Vind je dit een interessant artikel?
- (0 stemmen, 0 gemiddeld)