De Rechtbank Noord-Nederland heeft vastgesteld dat de verjaring van een letselschadeclaim te wijten is aan een beroepsfout van Columbus Letselschade. Het bureau dient de schade die dit voor de betreffende cliënt veroorzaakte te vergoeden. De rechtbank vindt dat de dienstverlening van Columbus “(ver) onder de maat was”.

Lees de uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland hier.

De rechtbank oordeelt dat Columbus toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst van opdracht. Hierdoor is de vordering van de benadeelde verjaard. Columbus dient de hierdoor geleden en nog te lijden schade van de cliënt te vergoeden. Voor de begroting van de schade volgt een verwijzing naar de schadestaatprocedure.

Columbus Letselschade meende nog honorarium tegoed te hebben, maar die claim wordt afgewezen. De rechtbank geeft hierbij aan dat de dienstverlening van de belangenbehartiger “(ver) beneden de maat is geweest”. “Het traject heeft zeer veel vertraging opgelopen vanwege het (…) weinig voortvarende optreden van de belangenbehartiger. Niet is gebleken dat de inspanningen van de belangenbehartiger tot enig voordeel voor de benadeelde heeft geleid.”

Het letselschadebureau uit Assen ligt zwaar onder vuur. De verzekeraars Allianz, Nationale-Nederlanden en Unigarant hebben de banden met het bureau verbroken vanwege geconstateerde malversaties.