Fraudeurs hebben meer dan een ton schadevergoeding buitgemaakt via een vervalste vaststellingsovereenkomst. Het bedrag was een slotbetaling, bestemd voor een slachtoffer van een ernstig verkeersongeval in 2017. De betrokken belangenbehartiger, Ridder Letselschade uit Zeewolde, roept branchegenoten op alert te zijn op deze vorm van fraude.

De vaststellingsovereenkomst was door Ridder Letselschade ter ondertekening aan het slachtoffer gestuurd. Zij heeft de overeenkomst ondertekend en op de post gedaan. Maar de VSO die een paar dagen later bij Ridder Letselschade binnenkwam, bleek achteraf vervalst te zijn.

Tjip Ridder van Ridder Letselschade: “Wij hebben zoals gewoonlijk het document bij binnenkomst gedigitaliseerd en het origineel vernietigd. De VSO is vervolgens aan de verzekeraar doorgestuurd en het bedrag is de volgende dag betaald. Twee dagen later ontvingen wij een email, wij dachten van cliënte, waarin een ander rekeningnummer werd doorgegeven voor de slotbetaling, omdat het op de VSO ingevulde rekeningnummer van een spaarrekening zou zijn. Daarover hebben wij gebeld met de verzekeraar, maar het bedrag was al overgemaakt. Dat hebben wij via email aan cliënte doorgegeven, via haar juiste emailadres. Toen liet zij weten ons niet gemaild te hebben en gaf ze aan dat ook de bankrekeningnummers niet van  haar waren.”

Slotpagina vervalst
Bij onderzoek bleek dat de laatste pagina van de vaststellingsovereenkomst was vervalst. De tekst was overgetypt, de handtekening van cliënte nagemaakt en het rekeningnummer veranderd. Naar dat rekeningnummer, van  een internetbank, is de slotbetaling van anderhalve ton overgemaakt. “Wij zijn hier natuurlijk erg van geschrokken en balen vooral omdat cliënte nu nog langer in onzekerheid moet verkeren over de schadevergoeding,” aldus Ridder. “Voor haar is het een drama, want ze had zich erop verheugd de zaak hiermee eindelijk te kunnen afronden. Vanzelfsprekend hebben wij van deze fraude aangifte gedaan bij de politie.” Inmiddels is bijna dertigduizend euro bij de bank ‘bevroren’, de rest bleek al te zijn weggesluisd.

Bij controle achteraf waren er diverse verschillen te zien tussen de ongetekende VSO en het vervalste document: “Toen wij de ongetekende en vervalste VSO’s naast elkaar legden, zagen we diverse verschillen in de laatste pagina. Het lettertype was net anders, en ook regelafstand. Maar dat is ons bij het verwerken van de VSO niet opgevallen. Nu wij hiermee zijn geconfronteerd, zullen wij deze documenten in iedere zaak nauwkeurig op dit soort fraudesignalen gaan controleren.”

Waarschuwen
Ridder wil zijn branchegenoten waarschuwen voor deze brutale vorm van fraude. “Het is voor ons een raadsel hoe deze persoon of personen dit document in bezit konden krijgen, dat door cliënte in de PostNL-brievenbus is gedeponeerd en een paar dagen later in onze postbus is terechtgekomen. Zij moeten haast wel op de één of andere manier geweten hebben van de belangrijke inhoud van dit poststuk en deze op het juiste moment hebben weten te onderscheppen.”