De Letselschade Raad heeft per 1 januari 2023 een nieuwe voorzitter: Chris Breedveld. Hij volgde Tjibbe Joustra op, die vanaf 1 mei 2017 de voorzittershamer hanteerde. Wie is Breedveld en hoe kwam De Letselschade Raad bij hem terecht?

De Letselschade Raad is bij de zoektocht naar een nieuwe voorzitter niet over één nacht ijs gegaan, zegt directeur van De Letselschade Raad Remco Heeremans: “Bij de zoektocht naar een nieuwe voorzitter hebben we ons laten bijstaan door een professioneel search bureau, het Nationaal Register, dat is gespecialiseerd in toezichthoudende functies. Deze hebben in samenwerking met onze selectiecommissie een long list en later short list opgesteld waar uiteindelijk Chris Breedveld als geschikte kandidaat uit naar voren kwam”.

Heeremans legt uit waarom hij blij is met de komst van Breedveld: “Zijn kernkwaliteit is het vermogen verschillende partijen bijeen te kunnen brengen met gevoel voor tact en diplomatie. Terwijl er tegelijkertijd vanuit de collectieve verantwoordelijkheid van de sector als DLR duidelijke stappen voorwaarts gezet moeten worden die mogelijk tegen individuele belangen in kunnen gaan”.

Chris Breedveld werkt in het dagelijks leven als Grootmeester van het Koninklijk Huis. De Grootmeester heeft de leiding over de ondersteuning van de Koning, Koningin Máxima, Prinses Beatrix en de overige leden van het Koninklijk Huis bij hun dagelijkse werkzaamheden. Hij geeft in die rol leiding aan bijna 300 medewerkers. Heeremans: “Vanwege zijn bijzondere primaire functie als Grootmeester van het Koninklijk Huis was voor deze toezichthoudende functie ook specifieke toestemming nodig. Wij zijn blij dat die kon worden gegeven en zien uit naar een constructieve samenwerking”.