Vandaag heeft koepelorganisatie De Letselschade Raad een jaarverslag gepubliceerd dat de jaren 2018 en 2019 beslaat. Het jaarverslag heeft de titel ‘Kaf en Koren’.

In een toelichting schrijft De Letselschade Raad: “De afgelopen twee jaar zijn de reglementen voor vijf beroepsgroepen gereedgekomen, is de startnotitie voor herstelgerichte dienstverlening tot stand gekomen en is de aanbeveling ‘Werken met één medisch adviseur’ uitgebracht. Tijdens de Raadsdag werd het Nationaal Keurmerk Letselschade aangekondigd, waarmee we het Kaf van het koren gaan scheiden.”

Onderwerpen die in het jaarverslag aan bod komen zijn onder meer het Nationaal Keurmerk Letselschade, zorgschade, het onderzoek Langlopende Letselschadezaken, het centraal tevredenheidsonderzoek en de aanbeveling ‘Werken met één medisch adviseur’.

Hier vind je het jaarverslag.

(Bron: De Letselschade Raad)