De Letselschade Raad is momenteel bezig om het bestaande Register Letselschade om te vormen tot het Nationaal Keurmerk Letselschade. “Met de komst van dit keurmerk kunnen slachtoffers erop vertrouwen dat op één overzichtelijke locatie alle bonafide partijen staan geregistreerd, die belangen van mensen met letsel op integere en deskundige wijze behartigen”, aldus De Letselschade Raad. Op haar website informeert de Raad de branche over de voortgang van de ontwikkeling van het keurmerk.

De Letselschade Raad ontwikkelt het Nationaal Keurmerk Letselschade met als doel om letselschadeslachtoffers niet in handen te laten vallen van een malafide of ondeskundige rechtshulpverlener. Organisaties die straks ingeschreven staan in dit keurmerk moeten voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Zo wil De Letselschade Raad kwaliteit van dienstverlening herkenbaar maken voor benadeelden. Door te kiezen voor een keurmerkhoudende dienstverlener, zijn zij verzekerd van hoogwaardige en klantgerichte dienstverlening, is de gedachte.

De Letselschade Raad geeft aan bindende afspraken te willen maken met verwijzende organisaties zoals Slachtofferhulp Nederland. Zij zullen als het aan de Raad ligt alleen nog verwijzen naar belangenbehartigers die dit keurmerk voeren. De Letselschade Raad hoopt dat het keurmerk daardoor een “must have”’ wordt voor alle dienstverleners in deze beroepsgroep.

Overigens gaat het keurmerk niet alleen voor belangenbehartigers gelden. Alle dienstverleners die vanuit hun expertisegebied betrokken zijn bij de afwikkeling van een letselschade komen in aanmerking voor het keurmerk. Zij kunnen ermee aantonen aan particulieren of organisaties dat ze kwaliteit leveren, aldus De Letselschade Raad. “Het is één keurmerk voor de hele letselschadebranche; eenduidig en overzichtelijk.”

De Letselschade Raad geeft aan dat het Nationaal Keurmerk Letselschade eind 2020 voltooid wordt.

(Bron: De Letselschade Raad)