Slachtoffers en nabestaanden van verkeersongevallen, misdrijven en rampen kunnen al 30 jaar rekenen op de steun van Fonds Slachtofferhulp. Dankzij de enorme betrokkenheid van onze donateurs en sponsoren maken het Fonds zich dag in dag uit sterk voor verbetering van de hulpverlening aan en een goede rechtspositie van slachtoffers, die van de ene op de andere dag in een ellendige situatie terecht kunnen komen.
 
Initiëren en innoveren
In 1989 richtte prof. mr. Pieter van Vollenhoven, samen met de ANWB, de NVVF en Slachtofferhulp Nederland het Fonds Slachtofferhulp op en nog steeds is hij als erevoorzitter nauw betrokken bij ons werk. In een maatschappij die niet kan voorkomen dat er slachtoffers vallen, is het belangrijk dat vanuit diezelfde maatschappij een helpende hand wordt gereikt. Dat leitmotiv van onze erevoorzitter is voor ons nog altijd van toepassing. Op die basis kon het Fonds uitgroeien van een financier van hulpverlening naar een maatschappelijke organisatie die initieert en innoveert.