31 december 2019 is de laatste dag van het bestaan van de Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars. Vanaf 1 januari 2020 wordt het PIV geïntegreerd in het Verbond van Verzekeraars. Binnen het Verbond zal het nieuwe Platform Personenschade zich gaan buigen over onderwerpen op het gebied van letselschaderegeling. Vandaag stuurde het PIV een afscheidsbericht aan alle relaties.

mr. dr. Theo Kremer

“Op 2 maart 1998 werd het PIV opgericht. Directeur van het eerste uur tot aan zijn pensioen in 2016 was Theo Kremer. Hij wist in korte tijd een grote groep enthousiaste mensen om zich heen te verzamelen. Meteen het eerste jaar ging het PIV van start met het organiseren van de PIV Jaarconferentie en het uitgeven van het PIV-Bulletin. Twee jaar later ging de PIV-opleiding voor de gevorderde letselschadebehandelaar van start en in 2002 kwam daar het PIV-Kennisnet bij. Daarna volgden de PIV-overeenkomst BGK, de PIV-audit, de PIV-letselschadestatistiek en het PIV-tevredenheidsonderzoek. Ook heeft het PIV met andere marktpartijen proactief meegeholpen bij de GBL, die uiteindelijk na veel besprekingen en bijeenkomsten tot stand is gekomen. Kortom, een groot aantal PIV-producten en bijdragen die van grote waarde zijn voor de markt, waar we trots op zijn en die gelukkig dus ook niet verdwijnen na de integratie.

Dit kon het PIV doen dankzij de vele mensen uit de branche die zich al die jaren hebben ingezet voor het PIV! Onder anderen het bestuur, de leden van de Raad van Advies, de redactieraad van het PIV-Bulletin, de BGK-commissie en de Technische Commissie. Heel veel dank aan allen die zoveel tijd, energie en ideeën aan het PIV hebben gegeven!”

Het PIV heeft bijna 22 jaar bestaan.