Januari

Lancering Nationaal Keurmerk Letselschade
Op 4 januari 2021 lanceert De Letselschade Raad het Nationaal Keurmerk Letselschade. “Met de komst van dit keurmerk kunnen slachtoffers erop vertrouwen dat op één overzichtelijke locatie alle bonafide partijen staan geregistreerd, die belangen van mensen met letsel op integere en deskundige wijze behartigen,” aldus de Raad. Slachtofferhulp Nederland laat op dezelfde dag weten het keurmerk te ondersteunen, onder meer door door cliënten alleen nog maar naar keurmerkkantoren te verwijzen.

Sedgwick neemt medisch adviesbureau Medas over
Sedgwick neemt in januari 2021 Medas (Medisch Advies Schadeclaims) over. Met de strategische overname is Sedgwick de marktleider in Nederland op gebied van medisch advies en medische acceptatie. Martin de Haan, General Manager Personen bij Sedgwick Nederland, zal leiding gaan geven aan de nieuwe combinatie.

DBC en de Bureaus starten Mijn Herstelportaal
Herstelspecialist DBC en multidisciplinair expertisecentrum de Bureaus bundelen de krachten met een nieuw initiatief in de letselschadebranche: Mijn Herstelportaal. Door integratie en bundeling van methodieken die bij beide organisaties aanwezig zijn, worden cliënten optimaal begeleid om zoveel mogelijk het leven van vóór het ongeval weer op te kunnen pakken. In een interview gaan Lilian Ouwerkerk en Francie Peters dieper in op het initiatief: “We kwamen tot het inzicht dat we samen eigenlijk alles in huis hebben om – met hulp van de andere betrokken partijen – tot een optimaal traject te kunnen komen. Dat brengen we bij elkaar in Mijn Herstelportaal.”

Veelgelezen blog: Stijging van hoogste smartengeld naar €350.000; wat betekent dat?
Eind december 2020 wees de rechtbank Rotterdam maar liefst €350.000 aan smartengeld toe. Daarmee is het plafond van het door een Nederlandse rechter toegewezen smartengeldbedrag met maar liefst €100.000,- verhoogd. In een blog gaat advocaat en ASP-voorzitter Edwin Bosch dieper op deze juridische ontwikkeling in.

ASP zeer kritisch op concept financiële paragraaf van de Handreiking Zorgschade
De Letselschade Raad heeft de financiële paragraaf van de Handreiking Zorgschade in december 2020 ter consultatie openbaar gemaakt en vraagt de branche om input. Wat de ASP betreft moet het concept op een aantal cruciale punten worden heroverwogen, omdat het concept “de positie van het slachtoffer miskent”.

Nicole Bastiaans volgt Armin Vorsselman op als voorzitter van de LSA
Nicole Bastiaans is in januari 2021 benoemd als nieuwe voorzitter van de Vereniging van Letselschadeadvocaten LSA. Bastiaans, advocaat en partner bij SAP Letselschade Advocaten, was de afgelopen vijf jaar al vice-voorzitter bij de vereniging. Ze volgt Armin Vorsselman op, die afscheid neemt van het LSA-bestuur.

Veelgelezen artikel: ‘Ben ik een moordenaar?’ De indrukwekkende ervaringen van een vrachtwagenchauffeur die een man doodreed
De ervaren vrachtwagenchauffeur Roelof Koopman vertelt over de zwarte dag in zijn leven, toen hij op een Duitse parkeerplaats een man doodreed. Bij de hectische nasleep van die gebeurtenis werd hij professioneel bijgestaan door traumadienstverlener RaNed.

Persoonlijk nieuws in januari:

Februari

Rechter zet streep door ‘dubbel declareren’ op grond van Gedragscode Behandeling Letselschade
De rechtbank Oost-Brabant fluit een belangenbehartiger terug die zich schuldig maakt aan ‘dubbel declareren’. Hij kreeg z’n kosten vergoed van verzekeraar Allianz en rekende daarnaast een succesfee van 25% van de schadevergoeding bij het slachtoffer. “Op grond van de Gedragscode Behandeling Letselschade is dat in strijd met de goede zeden,” aldus de rechtbank.

Veelgelezen interview: Maaike de Vries (VYVRE Letselschade): ‘met een mensgerichte aanpak kun je slachtoffers écht vooruit helpen’
Maaike de Vries is letselschadeadvocaat. Vanuit haar kantoor VYVRE Letselschade behartigt ze de belangen van slachtoffers en werkgevers. “Wat ik heel positief vind, is dat er steeds meer naar de mens wordt gekeken in letselschadezaken. In plaats van een focus op waar de cliënt wel of geen recht op heeft, wordt gekeken naar wat de cliënt zou helpen om weer vooruit te komen. Zo werken we aan nieuw perspectief. Met een mensgerichte aanpak kunnen we cliënten écht helpen. Daar kan ik van genieten.”

Omwonenden doen aangifte tegen Tata Steel wegens vervuiling
Tata Steel IJmuiden wordt door omwonenden voor de strafrechter gesleept omdat het willens en wetens ‘schadelijke stoffen in de bodem, lucht of oppervlaktewater zou brengen’, die een gevaar vormen voor de volksgezondheid.

Letselschadeondernemer Bektas Kiliç veroordeeld tot 14 maanden celstraf
Op 9 februari wordt letselschadeondernemer Bektas Kiliç door de rechtbank Almelo veroordeeld tot 14 maanden celstraf voor het plegen van fraude en verduistering. De man vervalste arbeidsovereenkomsten en salarisstroken om zo 300.000 euro schadevergoeding op te strijken bij verzekeraar a.s.r.. Daarnaast betaalde hij zijn cliënten bedragen die hen toekwamen niet uit. Kiliç moet zijn slachtoffers 276.000 euro terugbetalen.

Persoonlijk nieuws in februari:

Maart

Unigarant krijgt als eerste WA-verzekeraar het Nationaal Keurmerk Letselschade
Unigarant heeft als eerste WA-verzekeraar het Nationaal Keurmerk Letselschade ontvangen. Het bedrijf doorstond “glansrijk” de bijbehorende audit en scoort naar eigen zeggen met name hoog op de driehoek klant, doorlooptijd en schadelast. Het Nationaal Keurmerk Letselschade staat voor verdere professionalisering van de letselschadebranche. 

Inkie Stoop volgt Annemiek van Reenen-ten Kate op als voorzitter NIS
Annemiek van Reenen-ten Kate neemt in maart 2021 na tien jaar afscheid van het bestuur van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS). De laatste negen jaar was ze voorzitter en boegbeeld van de vereniging. Tijdens de algemene ledenvergadering draagt ze de voorzittershamer over aan Inkie Stoop-de Jong. In een interview blikken Annemiek en Inkie terug en vooruit: “De NIS-bijeenkomsten vervullen een verbindende rol in de branche”.

Veel gelezen interview: August Van startte 25 jaar geleden als advocaat: ‘Als je in het diepe wordt gegooid, leer je razendsnel zwemmen’
August Van is op de kop af 25 jaar advocaat. De rol van slachtofferadvocaat was een bewuste keuze. “Het paste bij de manier waarop ik in het leven stond en nog steeds sta. Ik was altijd al erg sociaal ingesteld. Ik wil me inzetten voor kwetsbare mensen om te helpen hun toekomst veilig te stellen. In mijn baan kun je dat compromisloos doen. Dus die rol past me heel goed.”

Veel gelezen interview: Ondernemerschap in de letselschadepraktijk: ‘Cliënten willen snel en professioneel geholpen worden’
Arcus Letselschade werd in 2018 opgericht door Jorg van de Watering en treedt uitsluitend op voor slachtoffers. In de kleine drie jaar dat Arcus Letselschade bestaat, groeit het kantoor gestaag. “Een geleidelijke groei van het bedrijf is goed, maar niet te snel. Het is geen doel op zich. De kwaliteit moet voorop blijven staan. Door onze professionele aanpak neemt het aantal zaken toe.”

Verzekeraars keerden in ‘debuutjaar’ 2019 circa zes miljoen euro uit aan affectieschade
In 2019 hebben verzekeraars circa zes miljoen euro aan affectieschade uitgekeerd onder de Wet Affectieschade die op 1 januari 2019 van kracht is geworden. Ook blijkt er zelden discussie te ontstaan tussen verzekeraar en slachtoffer over de claim en verloopt de afwikkeling snel en soepel.

Persoonlijk nieuws in maart:

April

RTL Nieuws: ‘Verzekeraars maken structureel misbruik van Wmo in letselschadezaken’
Verzekeraars laten gemeenten opdraaien voor kosten die ze eigenlijk zelf zouden moeten betalen. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Slachtoffers van ongelukken worden voor de letselschade van het kastje naar de muur gestuurd. Het gaat om de kosten die ze maken voor bijvoorbeeld hulp in huis bij mensen die gehandicapt zijn geraakt door een ongeluk. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) keurt de handelswijze af: “Het doorsturen van slachtoffers naar de WMO is wettelijk onjuist. De verzekeraar van de aansprakelijke partij dient de door de aansprakelijke partij veroorzaakte schade te vergoeden, indien hij daarvoor wordt aangesproken.”

‘Trage afhandeling schietpartij Alphen a/d Rijn komt mede door belangenbehartiger’
Tien jaar na de schietpartij in winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn, waarbij schutter Tristan van der Vlis talloze slachtoffers maakte, wordt in diverse media de balans opgemaakt. Veel zaken zijn nog altijd niet afgewikkeld. In een spraakmakend artikel in het AD geven verschillende deskundigen aan dat letselschadeondernemer Orlando Kadir een obstakel vormt om tot een redelijke oplossing te komen. Een paar maanden later blijkt dat het alsnog is gelukt om in een aantal zaken tot een oplossing te komen: “De belangenbehartiger stelt zich constructiever op”.

Veel gelezen interview: Arlette Schijns over strafproces MH17: ‘Dit proces is van groot belang voor vertrouwen van mensen in de rechtsstaat’
Arlette Schijns, advocaat van Beer advocaten uit Amsterdam, maakt deel uit van het Rechtsbijstandsteam MH17. “Het is heel bijzonder om dit werk te doen. Het is belangrijk werk, in een unieke en historische zaak. Voor de nabestaanden en voor iedereen bij wie de ramp nog scherp op het netvlies staat. Dit proces is bovendien van groot belang voor het vertrouwen van mensen in de rechtsstaat. Het is ongelooflijk mooi dat ik, samen met mijn kantoorgenoten en de collega’s in het Rechtsbijstandsteam MH17, daaraan een bijdrage mag leveren.”

De Letselschade Raad richt Kamer voor Langlopende Letselschadezaken op
De Letselschade Raad laat op 23 april 2021 weten een Kamer voor Langlopende Letselschadezaken op te richten. Het initiatief is een reactie op het rapport van de Universiteit van Utrecht naar de kenmerken van langlopende letselschadezaken. Het instellen van een dergelijk orgaan was één van de aanbevelingen in het rapport. De vaste leden van de Kamer zijn Gerard Roes, Siewert Lindenbergh, Geertruid van Wassenaer en Derk-Jan van der Kolk. Vanwege zijn aanstelling als advocaat-generaal bij de Hoge Raad neemt Lindenbergh in september 2021 afscheid en wordt vervangen door prof. Albert Verheij.

Wet Uitbreiding slachtofferrechten aangenomen
De wet Uitbreiding slachtofferrechten wordt op 20 aril 2021 aangenomen door de Eerste Kamer. Volgens Slachtofferhulp Nederland betekent het een grote stap voorwaarts, aangezien de wensen van het slachtoffer in het strafproces hierdoor centraler komen te staan.

Persoonlijk nieuws in april:

Mei

Arvin Kolder en Armin Vorsselman lanceren Kolder Vorsselman Opleidingen
De nieuwe opleidingsinstelling Kolder Vorsselman Opleidingen, opgericht door de advocaten Arvin Kolder en Armin Vorsselman, verzorgt vooral cursussen op het gebied van het personenschaderecht voor juridische professionals. Arvin Kolder: “Het gaat om praktijkgerichte cursussen gegeven door topdocenten. Deelnemers kunnen wat zij leren direct toepassen in de dossiers waaraan zij dagelijks werken. Daarop selecteren wij onze cursusonderwerpen en docenten.”

Rechters matigen uurtarieven van ongereguleerde belangenbehartigers
Twee keer in korte tijd bepaalt een rechter dat een ongereguleerde belangenbehartiger een gematigd uurtarief dient te hanteren. Vorderingen die neerkomen op een uurtarief van 225 tot 245 euro zijn afgewezen, omdat de belangenbehartigers in kwestie niet bij LSA of NIVRE zijn aangesloten.

Veel gelezen interview: ‘Arbeidsongevallen behoren tot de normale praktijk, maar beroepsziekteclaims is een specialisme’
Jaarlijks vinden er in Nederland tussen de vier- en vijfduizend ernstige arbeidsongevallen plaats, waarbij iemand door zijn of haar werk letsel oploopt of komt te overlijden. Daarnaast worden er elk jaar zo’n vierduizend gevallen van beroepsziekte geregistreerd. Hoewel deze aantallen beduidend lager zijn dan het aantal ernstige verkeersongevallen, leiden deze ongevallen tot veel werk voor letselschadeprofessionals. Het kan een flinke uitdaging zijn om een arbeidsgerelateerde letselschade tot een goed einde te brengen. Over deze opgave praten we met een superspecialist, namelijk advocaat en docent Wout van Veen.

Verbond kondigt onderzoek aan naar kwalijke praktijken belangenbehartigers
Het Verbond gaat onderzoeken hoe vaak slachtoffers slachtoffer worden van incompetente belangenbehartigers. Aanleiding daarvoor zijn Kamervragen over de afhandeling van het bloedbad in Alphen aan den Rijn. Het Verbond van Verzekeraars herkent helaas het beeld uit de beantwoording door minister Tamara van Ark (Medische zorg), dat er belangenbehartigers zijn die geen of onvoldoende informatie aanleveren waardoor vertraging in de schaderegeling ontstaat.

Persoonlijk nieuws in mei:

Juni

LSA start pilot BGK-afspraken met verzekeraars
LSA-advocaten die dat willen kunnen vanaf 1 juni 2021 van start met de BGK-pilot. Het gaat om een voorschotregeling op basis van vaste tarieven. De BGK-pilot heeft als doel om meer rust te creëren in dossiers, door de terugkerende BGK-discussies weg te nemen. Drie maanden later doen aan de BGK-pilot van de LSA al 38 advocatenkantoren en 15 verzekeraars mee.

Siewert Lindenbergh wordt advocaat-generaal bij de Hoge Raad
Op 4 juni 2021 stemt de ministerraad in met de voordracht van Siewert Lindenbergh tot advocaat-generaal bij de Hoge Raad, sectie civiel. Lindenbergh, die per 1 november 2021 in functie treedt, blijft verbonden aan Erasmus School of Law, waar hij sinds 2005 als hoogleraar Privaatrecht werkzaam is. Wel treedt hij terug als lid van de Kamer Langlopende Letselschadezaken van De Letselschade Raad, waar zijn plaats wordt ingenomen door prof. mr. Albert Verheij.

Veel gelezen interview: ‘Met inzet van een Mediator Taal en Cultuur kunnen schades van niet-westerse cliënten gemakkelijker worden geregeld’
Inter-Focus Intercultureel Expertisecentrum biedt in de letselschadebranche verschillende diensten aan. Daar is de Mediator Taal en Cultuur bij gekomen. Het gaat om een mediator die specifiek wordt ingezet om een taal- en cultuurbarrière te doorbreken en de kwaliteit van de communicatie en uitwisseling van informatie in de schaderegeling te verbeteren. Deze functie wordt vervuld door bedrijfskundige, mediator en registertolk Neşe Doğan.

Philips meldt mogelijk ernstige gezondheidsrisico’s van apneu-apparaten
Elektronicabedrijf Philips roept wereldwijd miljoenen beademingsapparaten terug vanwege mogelijke gezondheidsrisico’s en heeft 500 miljoen euro opzijgezet om de problemen op te lossen. De apparaten worden gebruikt door mensen die kampen met slaapapneu. In Nederland worden de apparaten door zeker tienduizenden mensen gebruikt. Al snel stapelen de juridische claims tegen Philips zich op. Ook in Nederland wordt het bedrijf door gebruikers van de apparatuur aangeklaagd.

Veel gelezen artikel: Beer advocaten verhuist naar een traditioneel oud-Amsterdams pand aan de Prinsengracht: ‘Het pand faciliteert de manier waarop we samen willen werken’
Beer advocaten is verhuisd naar de Prinsengracht 515. Daarover vertelt Bojan Dekker: “P515 is een traditioneel oud-Amsterdams pand, dat in opdracht van ons is gerenoveerd tot een multifunctioneel kantoorpand. Niet alleen het pand zelf, maar ook de omgeving is heel aantrekkelijk. We bevinden ons in een heel levendig deel van de stad, te midden van de 9 Straatjes. Er zijn kleinschalige winkels, restaurants en cafés. Het is een heel bruisend en gezellig deel van de stad, midden in het centrum van Amsterdam.”

Vrouwen hebben aanmerkelijk meer kans op zwaar letsel bij een verkeersongeval
Hoewel mannen veel vaker betrokken zijn bij ernstige verkeersongevallen, hebben vrouwen veel meer kans op serieuze verwondingen. Dat blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse veiligheidsautoriteit Insurance Institute for Highway Safety (IIHS). Volgens het onderzoek hebben vrouwen bij een ongeval 20 tot 28 procent meer kans op overlijden dan mannen, en 37 tot 73 procent meer kans om ernstig gewond te raken. Het verschil in letselrisico tussen mannen en vrouwen heeft er voor gezorgd dat organisaties pleiten voor nieuwe crashtestdummies. Deze nieuwe poppen moeten beter weerspiegelen hoe vrouwenlichamen reageren op de krachten van botsingen.

Veel gelezen blog: Delta v onderzoek bij verkeersongeval: Leidt een lage impact tot afwijzing letselschadeclaim?
Om duidelijkheid te krijgen over de botsingsimpact van een verkeersongeval wordt in letselschadezaken soms een Delta v onderzoek gedaan. Dit is een natuurkundig onderzoek waarbij de snelheidsverandering van het betrokken voertuig wordt berekend. Als sprake is van een geringe botsingssnelheid wordt gesproken van een lage Delta v. Onderzoek wijst echter uit dat de Delta v wel gebruikt zou kunnen worden voor een eerste inschatting van de kans op whiplashgerelateerde klachten, maar dat ook veel andere factoren invloed hebben.

Verbond, ANWB en Slachtofferhulp gaan samen werken aan een snellere letselschaderegeling
Het Verbond van Verzekeraars, de ANWB en Slachtofferhulp Nederland, willen er samen voor zorgen dat letselschadeslachtoffers “sneller en eenvoudiger duidelijkheid krijgen over welke schadevergoeding zij ontvangen”. Zij hebben hiertoe een intentieverklaring getekend. De drie organisaties willen een denktank gaan oprichten en met branchepartijen in gesprek gaan over het invoeren van een snellere, eenvoudiger en toegankelijkere schadevaststelling. Daarnaast nemen de organisaties zich voor om de mogelijkheid van contact tussen veroorzaker en slachtoffer breder onder de aandacht te brengen.

Rechtspraak komt met aanbevelingen rekenrente voor personenschadezaken
Het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK) en het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel Hoven (LOVCH) hebben aanbevelingen gedaan over rekenrente in personenschadezaken aan rechters en raadsheren. De aanbevelingen gelden voor alle gerechten, maar rechters zijn vrij ervan af te wijken wanneer daar goede argumenten voor zijn. De aanbevelingen zullen periodiek worden herzien en zo nodig aangepast. Het ligt voor de hand dat de richtlijnen eveneens een rol gaan spelen in de buitengerechtelijke afwikeling van letselschadezaken.

Persoonlijk nieuws in juni:

Juli

Letselschade.com en Ottenschot Letselschade gaan samen
Letselschade.com uit Papendrecht en branchegenoot Ottenschot Letselschade uit Almelo gaan samenwerken en bundelen zodoende 55 jaar letselschade expertise. De samenwerking komt voort uit het feit dat Letselschade.com onlangs een meerderheidsbelang heeft genomen in Ottenschot. De organisaties hebben op meerdere locaties in het land vestigingen en/of vertegenwoordigingen: Papendrecht, Almelo, Amsterdam, Amersfoort en Utrecht. Door de samenwerking ontstaat een landelijk netwerk met een uitgebreid en vooral breed dienstenpakket. Beide organisaties blijven voorlopig onder de eigen merknamen opereren.

De directe schadeafhandeling bij autoschades gaat van start
Automobilisten hebben vanaf 1 juli 2021 de mogelijkheid om schade die is veroorzaakt door een ander te verhalen bij hun eigen verzekeraar, ook als ze alleen WA of Beperkt Casco verzekerd zijn. Dit wordt directe schadeafhandeling genoemd, of WA direct. Aan het einde van het jaar laar het Verbond weten dat de eerste ervaringen met de directe schadeafhandeling positief zijn. Minister Dekker (Rechtsbescherming) laat weten niets te zien in de directe afhandeling van letselzaken.

Veel gelezen artikel: Werknemers verhalen opgelopen coronabesmetting op hun werkgever: ‘Laten we wel ons gezonde verstand gebruiken’
De eerste werknemers die hun werkgevers aansprakelijk stellen omdat zij op de werkvloer met corona besmet zouden zijn geraakt kloppen nu aan bij letselschadeadvocaten, juristen en verzekeraars. Daarover bericht De Telegraaf naar aanleiding van gesprekken met diverse deskundigen.

Het gaat niet goed met de verkeersveiligheid in Nederland
Het SWOV voorspelt in de aanloop naar een kamerdebat in de Tweede Kamer over mobiliteit een forse stijging van het aantal ernstig gewonden door verkeersongevallen. Het instituut ziet dit aantal toenemen naar 37.000 slachtoffers in 2040, terwijl dat er nu jaarlijks nog ’slechts’ 21.500 zijn. Het SWOV roept het nieuwe kabinet op tot stevig ingrijpen. De Tweede Kamer neemt daags na het alarmerende bericht van het SWOV een motie aan waarmee het kabinet wordt opgeroepen maatregelen te nemen die leiden tot een halvering van het aantal verkeersslachtoffers in 2030.

Augustus

Lia Mastop overleden
Na een lange en moedige strijd tegen een niet te overwinnen ziekte is Lia Mastop op vrijdag 6 augustus jl. overleden. Lia is 64 jaar geworden. Ze was een ervaren en graag geziene letselschade-expert, met passie voor haar vak. Door oud-collega’s en vakgenoten wordt verslagen gereageerd op het nieuws dat Lia is overleden.

Veel gelezen blog: Een slachtoffer op ‘fishing expedition’?
Procedures in letselschadezaken gaan nogal eens over de vraag of het slachtoffer nadere informatie, zoals een integraal kopie van de huisartsenkaart, moet overleggen aan de medisch adviseur van de verzekeraar. In dat kader verwijten slachtoffers de verzekeraar nogal eens dat hij een visexpeditie begint, in de hoop iets boven tafel te ‘hengelen’ dat tegen het slachtoffer kan worden gebruikt. Verzekeraar Allianz voert in een voorlopig deskundigenbericht in een letselschadezaak bij de rechtbank Amsterdam een opmerkelijk verweer. Allianz verwijt het slachtoffer namelijk dat zij nu zelf een hengeltje uitwerpt.

Veel gelezen artikel: Letselschadejurist Liza Dehzad vluchtte als kind van Afghanistan naar Nederland: ‘Ik wil alles eruit halen wat erin zit’
Het gaat hard met de carrière van Liza Dehzad uit Almere. De jurist werd in augustus door de Rechtbank Midden-Nederland beëdigd als advocaat. Ze ontving in 2019 al een award van Legal Women, waar ze werd geroemd als nieuw talent en multicultureel rolmodel. Liza gaf een interview aan Omroep Flevoland, over haar Afghaanse achtergrond en haar gedrevenheid.

‘Eerste zaak in pilot Kamer Langlopende Letselschadezaken succesvol afgerond’
De Letselschade Raad laat weten dat de eerste zaak in de pilot ‘Kamer Langlopende Letselschadezaken’ (Kamer LLZ) succesvol is afgerond. De partijen die betrokken waren bij de zaak geven aan “de snelheid van handelen een verademing te vinden”, aldus de Raad. De Kamer voor Langlopende Letselschadezaken roept betrokkenen op zich samen met de wederpartij te melden voor een versnelde afwikkeling van een langlopende letselschadezaak.

Persoonlijk nieuws in augustus:

September

Nieuw BGK-convenant tussen verzekeraars en letselschadebureaus start op 1 september 2021
Vertegenwoordigers van verzekeraars en letselschadebureaus hebben, na lang onderhandelen, een nieuw BGK-convenant gesloten, thans geheten ‘Regeling Buitengerechtelijke kosten Belangenbehartigers’ (BKB-overeenkomst). Dat meldt de branchevereniging NLE. De BKB-overeenkomst gaat op 1 september 2021 in voor de periode tot 1 juli 2024.

Veel gelezen blog: TVM laat slachtoffer observeren door onderzoeksbureau en handelt onrechtmatig
Conform artikel 1.1 van de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek heeft een verzekeraar de mogelijkheid om een persoonlijk onderzoek te laten verrichten naar het slachtoffer als er een vermoeden van fraude bestaat. Het fraudeonderzoek lijkt steeds populairder te worden bij verzekeraars, maar meer dan eens is gebleken dat het middel onrechtmatig wordt ingezet. Zo ook in een kwestie tegen verzekeraar TVM, waar de Rechtbank Oost-Brabant op 25 augustus jl. over oordeelde.

Jubilerend Andriessen Expertise voert vernieuwingen door: SRB-Rasenberg wordt NXT Expertise
Andriessen Expertise bestaat dertig jaar. Ter gelegenheid van deze mijlpaal voerde het bedrijf diverse wijzigingen en vernieuwingen door. “Mijlpalen moet je vieren. Daarom hebben we tijdens een feestelijke bedrijfsbijeenkomst geproost op 30 jaar Andriessen Expertise. Maar dat niet alleen. We hebben ook een naamswijziging en een nieuw logo gepresenteerd en onze drie nieuwe websites zijn gelanceerd.”

Letsel Opleidingen introduceert opleidingstraject NIVRE-expert in één maand
In januari 2022 start Letsel Opleidingen met de opleiding tot NIVRE-expert Personenschade welke in zijn geheel wordt gegeven in 1 maand. Na afronding met goed gevolg heeft de deelnemer voldaan aan alle NIVRE-eisen om geregistreerd te kunnen worden als personenschade-expert.

Charlotte van Goch wint scriptieprijs Beer impuls met ‘moedige’ scriptie: ‘Relevant voor groot deel van de praktijk’
De scriptieprijs van de Stichting Beer impuls 2021 is toegekend aan mr. Charlotte van Goch (Vrije Universiteit Amsterdam) met haar scriptie over het verhalen van schade. Ze gaat specifiek in op de verhouding tussen de visie van verzekeringsprofessionals en slachtoffers op de letselschadeprocedure en op de behoeften van slachtoffers van letselschade.

Persoonlijk nieuws in september:

Oktober

Radar: Promovendum sluit whiplash uit op SVI
Een van de meest voorkomende klachten na een auto-ongeluk is een whiplash. Je hebt dan dubbel pech als je een schade inzittendenverzekering bij Promovendum hebt afgesloten. De verzekeraar dekt namelijk geen klachten zonder aantoonbare lichamelijke afwijken, denk aan RSI, een whiplash of psychische klachten zoals angsten of een burn-out. Radar (AVRO-TROS) vraagt letselschadeadvocaat Tim Bueters om uitleg.

Investeringsfonds van Rabobank participeert in Letselschadebureau Kloppenburg en wil verder groeien in de markt
Letselschadebureau Kloppenburg gaat in zee met het investeringsfonds MGF. Het Rabobank-fonds brengt groeikapitaal in waarmee de onderneming kan groeien middels “buy & build”. De aandeelhouders Ronald Nicolaas en Han Mossink worden uitgekocht, het management wordt verder gevoerd door Edwin van Slooten en Peter Sonder.

Veel gelezen interview: Slachtofferadvocaten over het spreekrecht in het MH17-proces: ‘Je probeert je hoofd koel te houden, maar je blijft altijd in de eerste plaats mens’
Gedurende tien zittingsdagen in september 2021 hebben ruim 90 nabestaanden van de MH17-ramp in de rechtbank op Schiphol slachtofferverklaringen afgelegd. Het waren ingrijpende getuigenissen, waarbij de nabestaanden vaak hun diepste emoties lieten zien. Voor de slachtofferadvocaten was het een operatie van ongekende omvang, in dit in alle opzichten historische proces. De advocaten Arlette Schijns, Irene Timmermans en Laura Kroese van het luchtvaartteam van Beer advocaten vertellen over de manier waarop ze hun cliënten bij de uitoefening van het spreekrecht hebben ondersteund.

Crawford & Company neemt BosBoon Expertise over
Crawford & Company kondigt op 4 oktober de overname aan van BosBoon Expertise. De overname ondersteunt het strategische doel van Crawford om haar marktpositie te versterken in alle gebieden waarin Crawford actief is, zo staat in het persbericht. BosBoon blijft als onafhankelijk bedrijf actief binnen de Crawford groep en zal haar dienstverlening ongewijzigd voortzetten.

Daniël Hofmans overleden
Op dinsdag 5 oktober is Daniël Hofmans overleden. De oprichter en oud-directeur van Hofmans Letselschade is 72 jaar geworden. In een overlijdensadvertentie van Hofmans Letselschade werd Daniël Hofmans als volgt omschrijven: “Kleurrijk, sprankelend, oor en oog voor iedereen, lief, eigenzinnig, modieus, grappig, verbindend en alles uit het leven halend was je. En nog zoveel meer. Ons leven zal niet meer hetzelfde zijn zonder jou.”

Veel gelezen interview: Procederen in letselschadezaken: een teken van falen, of een nuttig instrument?
De schaderegeling in een letselschadezaak kan stroef verlopen of in een patstelling belanden. Op een bepaald moment zullen partijen een beslissing moeten nemen over de vervolgstappen in de zaak en de haalbaarheid van een eventuele procedure. Welke mogelijkheden zijn er? Hoe kies je de juiste route? Waarmee moeten partijen rekening houden? Daarover vertelt Arlette Schijns, advocaat bij Beer advocaten.

ASP onaangenaam verrast door convenant rekenrente van Verbond van Verzekeraars; blijkt te gaan om een ‘intern document’
De Vereniging Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) laat op 8 oktober weten onaangenaam verrast te zijn door een ‘concept convenant rekenrente’ van het Verbond van Verzekeraars. Via verschillende kanalen ontving de ASP dat document, dat erop gericht lijkt te zijn bindende afspraken te maken met belangenbehartigers over de te hanteren rekenrente in letselschadezaken. Een woordvoerder van het Verbond laat een paar dagen later weten dat het om een gedateerd intern document gaat, dat niet is bedoeld om met belangenbehartigers afspraken te maken over rekenrente.

Veel gelezen interview: Geertruid van Wassenaer over het oplossen van conflicten: ‘de stappen die je gezamenlijk zet, zijn meestal ook effectief’
Juristen zijn getraind in het overtuigen van de ander met de sterkste argumenten. Dit systeem is wederkerig, want de wederpartij kan er ook wat van. Daardoor wordt de jurist haast automatisch onderdeel van een conflict, dat mede daardoor ook in stand wordt gehouden. Zou het niet goed zijn als juristen zich meer gaan toeleggen op het voorkomen van conflicten en escalatie? Daarover vertelt Geertruid van Wassenaer, advocaat en mediator bij Van Wassenaer & Wytema Advocaten in Haarlem.

Nieuw: Empato Letselschade
Letselschade-experts Martin Sterkenburg en Casper Vink zijn per 1 september 2021 een nieuw letselschadekantoor gestart: Empato Letselschade. Het expertisebureau is gevestigd in Amsterdam en Rotterdam en treedt uitsluitend op voor letselschadeslachtoffers.

Veel gelezen blog: Arbeidsongeval: Geen aansprakelijkheid erkend? BGK tóch voor rekening werkgever
Wanneer iemand in de uitoefening van zijn werkzaamheden een ongeval meemaakt, is de werkgever in beginsel aansprakelijk, tenzij deze kan aantonen dat hij aan zijn zorgplicht ex artikel 7:658 BW heeft voldaan. Niet snel kan worden aangenomen dat de werkgever daaraan heeft voldaan en dus niet aansprakelijk is voor de schade. Dit betekent dat de werkgever in de meeste gevallen de geleden schade, waaronder de redelijke advocaatkosten, dient te vergoeden. Op 7 september 2021 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan over advocaatkosten die zijn gemaakt betreffende een arbeidsongeval waarvoor de werkgever géén aansprakelijkheid heeft erkend.

Persoonlijk nieuws in oktober:

November

Verruiming vrije advocaatkeuze van de baan
Het recht op vrije advocaatkeuze op basis van een rechtsbijstandverzekering gaat niet zover dat een consument altijd zelf op kosten van de verzekeraar een advocaat kan kiezen. Er moet een relatie zijn met een administratieve of gerechtelijke procedure, zo bepaalde de Commissie van Beroep van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) in een door rechtsbijstandverzekeraar DAS ingesteld beroep.

Henk den Hollander neemt afscheid
Henk den Hollander laat in november weten dat er vanwege zijn ziekte een definitief einde is gekomen aan zijn werkzame leven. Hij heeft “een onvergetelijk afscheidsfeest” gehad bij OAK advocaten. Letselschade.NU publiceerde in 2019 een interview met Henk den Hollander, waarin hij vertelt over zijn ziekte, zijn loopbaan en de ontwikkelingen in de letselschadepraktijk.

Veel gelezen interview: Jeroen Quakkelaar over het opleiden van startende professionals: ‘Het gaat om het in redelijkheid oplossen van een letselschadezaak’
De letselschadebranche schreeuwt om nieuwe experts, dus is het heel belangrijk om zoveel mogelijk jonge mensen op te leiden. Deze startende professionals moeten leren hoe de schade moet worden vastgesteld en hoe ze een zaak effectief kunnen aanpakken. Over het opleiden van starters vertelt mr. Jeroen Quakkelaar, werkzaam als NIVRE-registerexpert en MT-lid bij Andriessen Expertise.

Flyct Letselschade en Hofmans Letselschade gaan stoppen met collectieve BGK-afspraken met verzekeraars: ‘gaat ten koste van kwaliteit in de schaderegeling’
Letselschadekantoren Flyct Letselschade en Hofmans Letselschade gaan geen gebruik maken van de nieuwe BKB-overeenkomst, waarmee de vergoeding van de kosten van rechtsbijstand tussen verzekeraars en letselschadebureaus wordt geregeld. De kantoren zijn gelijkgestemd in het oordeel dat de overeenkomst een bedreiging vormt voor de kwaliteit van dienstverlening aan letselschadeslachtoffers. Letselschade.NU sprak hierover met Tessa ’s Gravemade en Annemiek van Reenen-ten Kate.

Veel gelezen interview: Fraude in letselschadezaken: ‘het begint vaak met een onderbuikgevoel, maar om stappen te ondernemen moeten er concrete aanwijzingen zijn’
Verzekeraars ontdekken jaarlijks vele duizenden gevallen van verzekeringsfraude, waarmee een belang van miljoenen euro’s is gemoeid. De financiële schade door fraude heeft invloed op de premies voor alle verzekerden in Nederland. Het is daarom voor ons allemaal van belang dat fraude wordt opgespoord. Over de wijze waarop fraude voorkomt in letselschadezaken, en hoe je deze praktijken kunt herkennen, vertelt Petra Oskam. Zij is als advocaat-partner werkzaam bij Kennedy Van der Laan.

SAP Letselschade Advocaten bestaat 30 jaar
Eén van de grootste gespecialiseerde advocatenkantoren op het gebied van letselschade in Nederland bestaat dit jaar dertig jaar: SAP Letselschade Advocaten. Het kantoor werd in 1991 opgericht door Jaap Sap.

Persoonlijk nieuws in november:

December

Veel gelezen bericht: Thuiswerkende Duitser loopt naar z’n bureau en valt: woon-werkverkeer?
Een Duitser die tijdens het thuiswerken struikelde terwijl hij van zijn bed op weg was naar zijn bureau, moet de kosten van de gevolgen volledig vergoed krijgen. Het Bundessozialgericht, de hoogste arbeidsrechtelijke instantie in Duitsland, heeft geoordeeld dat er sprake was van woon-werkverkeer.

De Goudse boekt per ongeluk twee ton over naar schade-expert; man wil het niet terugbetalen
De bekende schade-expert Eric Hortius, die per ongeluk bijna 200.000 euro van verzekeraar De Goudse ontving en het geld vervolgens wegsluisde, moet een jaar de gevangenis in. Daarnaast moet hij het geld terugbetalen.

Veel gelezen interview: Volgend jaar gaat de nieuwe Beroepsopleiding Personenschade van start: ‘Voor ambitieuze professionals die zich willen ontwikkelen’
Afgelopen jaar is door veel mensen hard samengewerkt aan een ambitieus en belangwekkend project: de nieuwe Beroepsopleiding Personenschade. Deze ‘one-stop-opleiding’ kan worden gezien als een MZL-plus opleiding, waar startende professionals met minimaal anderhalf jaar letselwerkervaringworden opgeleid tot Gecertificeerd Letselschade Deskundige. In januari bijt de eerste groep deelnemers het spits af. Over de ins en outs van de nieuwe Beroepsopleiding Personenschade vertellen voorzitter van de Stichting Beroepsopleiding Personenschade Meint Wichers en programmamanager Maruja Dûermeijer.

NIVRE introduceert nieuwe Leergang Expert Personenschade
Nog meer opleidingsnieuws. Het Branchebestuur Personenschade van het NIVRE heeft nieuwe eisen geformuleerd voor de Leergang Expert Personenschade. “De maatschappij is complexer, de eisen en wensen van opdrachtgevers zijn hoger en de noodzaak tot herziening van de Leergang bleek noodzakelijk,” aldus het NIVRE.

Veel gelezen bericht: Zorgwekkende stoffen gevonden in veel verkochte parfums
Er zijn schadelijke chemicaliën gevonden in een aantal veel verkochte parfums in Nederland. De stoffen worden mede in verband gebracht met een verminderde vruchtbaarheid en een verstoring van de hormoonhuishouding. Dit blijkt uit een onderzoek van Stichting Tegengif in coöperatie met de Deense consumentenbond en de Belgische organisatie ‘Kom op tegen Kanker’. 

Veel gelezen interview: Maja (31) zat maandenlang thuis met whiplashklachten, totdat ze deskundige begeleiding kreeg: ‘Ik heb geleerd naar m’n lichaam te luisteren en beter voor mezelf te zorgen’
Het was zondag 11 augustus 2019. Maja, een wijkverpleegkundige van 28 jaar, kwam thuis van een stevige fitnesstraining, één van haar favoriete vrijetijdsbestedingen. Ze keek ernaar uit om lekker op de bank te ploffen, uit te rusten en op te laden voor de werkdag van morgen. Maar het liep anders. “Ik reed op een voorrangsweg en moest nog één bocht om, dan was ik thuis. Uit een zijstraat kwam een auto, die afremde, dus ik dacht dat bestuurder me zag. Maar toen gaf hij vol gas.” Maja’s auto werd hard aan de zijkant aangereden. “Ik schudde heen en weer en ik gilde: ‘je hebt me geraakt!’”

Veel gelezen artikel: Verzekerde wordt geroyeerd om bedreigen van schadebehandelaar
Hema Verzekeringen heeft vijf polissen van een man beëindigd, nadat hij telefonisch had gedreigd een schadebehandelaar dood te rijden. De verzekerde was van mening dat Hema een te hoge schadevergoeding had betaald aan een wederpartij die door hem was aangereden.

Meest gelezen in 2021: artikelen over kwalijke praktijken in de letselschadebranche
We komen aan het einde van 2021. Wat waren de meest gelezen artikelen op Letselschade.NU? Dat zijn, zoals gebruikelijk, artikelen die te maken hebben met kwalijke praktijken in de letselschadebranche. Het gaat om zowel belangenbehartigers als verzekeraars, die betrokken zijn bij handelswijzen die de belangen van slachtoffers schaden.

Persoonlijk nieuws in december:

Op naar 2022. Gelukkig nieuwjaar!

Lees ook: Jaaroverzicht 2020