Onderlinge verzekeraar van medische aansprakelijkheid Centramed OWM bestaat in 2019 25 jaar. Dat wordt onder meer gevierd met een nieuwe huisstijl en website.

Directeur Irene Heikens schrijft op LinkedIn: “2019 is een bijzonder jaar voor Centramed omdat we 25 jaar bestaan. Onze ambities voor de toekomst, de strategische koers en dit 25-jarig jubileum vinden wij een prachtig moment om onze vernieuwde uitstraling te introduceren. Natuurlijk hoort daar ook een vernieuwde website bij. Benieuwd? Neem een kijkje via www.centramed.nl. Wij zijn trots op de nieuwe uitstraling omdat we hiermee nog beter laten zien wie we zijn en waar we voor staan: deskundig in medische aansprakelijkheid.”

Visie voor de toekomst
Op de website geeft Centramed een overzicht van belangrijke thema’s voor de toekomst:

Samenwerken met stakeholders aan beheersbaarheid kosten
Centramed wil in samenwerking met haar stakeholders op een bredere wijze invulling geven aan de beheersbaarheid van de kosten van medische schade. Vanuit onze kracht vergroten we de onderlinge betrokkenheid en koesteren we de persoonlijke aandacht voor betrokken partijen.

Kortere doorlooptijd van claims
De huidige processen rondom medische schade kennen een lange doorlooptijd. Wij hebben de ambitie om de komende jaren te werken aan een slagvaardiger proces.

Kennis en data delen
Door kennis en data met elkaar te delen ontstaan er mogelijkheden om het systeem sterker en beter te maken.

Op zoek naar andere oplossingen
Voor het realiseren van onze ambitie kiest Centramed voor een aanpak met experimenten en kort cyclisch werken. Dit betekent werken in kleine teams, die een ruim mandaat krijgen. Gezamenlijk gaan we op zoek naar andere oplossingen en werkwijzen. Daarbij is ruimte om te onderzoeken, te experimenteren en te leren.

Verwijzing naar belangenbehartiger
Op haar website adviseert Centramed patiënten om een belangenbehartiger in te schakelen die gespecialiseerd is in medische aansprakelijkheid. Daarbij wordt verwezen naar het Register Letselschade van De Letselschade Raad.

(Bron: Centramed)