Tijdens de uitzending van Radar (AVRO-TROS) maandagavond werd er wederom aandacht besteed aan de letselschadepraktijk. De Kamerleden Van Nispen, Kuiken en Van Toorenburg presenteerden in de uitzending een gezamenlijke notitie, waarin ze pleiten voor sanctiemogelijkheden tegen trainerende verzekeraars. Ook moet er een onafhankelijke tuchtraad komen waar benadeelden kunnen klagen over verzekeraars. 

Radar besteedde in maart 2019 al aandacht aan letselschade, met als thema dat verzekeraars de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) schenden. Zaken duren structureel te lang, aldus Radar, en dat is de schuld van de verzekeraars. Radar stelde een zwartboek samen met citaten uit binnengekomen klachten over de trage afhandeling van letselschade. Minister Dekker (Rechtsbescherming) wilde dit document destijds niet in ontvangst nemen. De Kamerleden Michiel van Nispen (SP), Attje Kuiken (PvdA) en Madeleine van Toorenburg (CDA) deden dat wel. Zij hebben als follow-up een notitie geschreven, die ze in de uitzending van vanavond presenteerden.

Ongelijk speelveld
De drie politici vinden dat er sprake is van een ongelijk speelveld, want de verzekeringsbranche kent geen wettelijk afdwingbare regels. Van Nispen: “Er is geen prikkel voor verzekeraars om alles op alles te zetten, zodat letselschadezaken snel en zorgvuldig worden afgehandeld.” Het drietal pleit daarom voor sanctiemogelijkheden. Het niet naleven van de GBL moet worden bestraft met een boete, of een dwangsom voor iedere dag dat niet aan de regels wordt voldaan.

Onafhankelijke tuchtraad
Er moet een wettelijke verankering komen, aldus de Kamerleden. “Aan de bepaling dat binnen 3 maanden gereageerd moet worden op de aansprakelijkstelling wordt toegevoegd dat verschuldigde bedragen binnen 14 dagen uitgekeerd worden, inclusief de factuur van de belangenbehartiger. Tevens moet voortaan altijd binnen 6 weken gereageerd worden op correspondentie, dus eindeloos traineren en niet reageren is er niet meer bij. Onnodig rekken van een letselschadezaak moet leiden tot een hoger schadebedrag”, zegt het drietal.

Ook pleiten ze voor een onafhankelijke tuchtraad waar benadeelden met klachten over verzekeraars naartoe kunnen. Het Klachteninstituut Financiële Dienstverleners (Kifid) vinden ze daarvoor niet geschikt, want daarmee krijg je niet sneller een schadevergoeding en het Kifid legt ook geen sancties op.