Tweede Kamerlid Michiel van Nispen (SP) heeft vandaag kamervragen gesteld aan minister Yesilgöz (Justitie) over het betalen voor het verkrijgen van cliëntgegevens in letselschadezaken. Aanleiding is het afwijzende standpunt dat de Vereniging van letselschadeadvocaten LSA recent naar buiten bracht, waarbij het voor LSA-leden werd verboden om zich met deze praktijken in te laten. Van Nispen richt zijn aandacht echter vooral op de verkopende partijen, zoals assurantietussenpersonen. Hij pleit voor een ‘provisieverbod bij letselschadezaken’.

De vragen van Michiel van Nispen:

  1. Bent u bekend met de praktijk van belangenbehartigers die gegevens van slachtoffers kopen om zaken binnen te halen?​
  2. Bent u het ermee eens dat een zaak moet gaan naar degene die de belangen van het slachtoffer zo optimaal mogelijk behartigt en niet naar de degene die het hoogste bedrag biedt om de zaak te krijgen? Zo nee, waarom niet?
  3. Waarom is het toegestaan voor bijvoorbeeld assurantietussenpersonen om gegevens van slachtoffers te verkopen aan belangenbehartigers? In welk opzicht heeft een slachtoffer baat bij dat dit is toegestaan?
  4. Wat gaat u doen om het betalen van derden voor het verstrekken van persoonsgegevens van slachtoffers om daarmee zaken te verwerven aan banden te leggen? Wat vindt u van een provisieverbod bij letselschadezaken en bent u bereid dat te overwegen?

Lees de brief van Van Nispen hier.