De Letselschade Raad liet vandaag weten dat de reglementen van het Nationaal Keurmerk Letselschade op een aantal onderdelen zijn aangescherpt. De wijzigingen zijn ingegaan op 1 januari 2022. Omdat sommige wijzigingen bij keurmerkhouders wellicht “enige voeten in de aarde heeft”, wordt tot uiterlijk 1-1-2023 de tijd gegeven om aan de aangescherpte eisen te voldoen, aldus de Raad in een toelichting.

De aanpassingen betreffen o.a.:

  1. 1 op 3 eis wordt 1 op 2: Een van de basisvereisten voor belangenbehartigers was dat 1 op de 3 medewerkers die letselschadezaken behandelt, lid van ofwel het NIVRE ofwel de LSA is. Het vereiste van deze verhouding bestaat al lange tijd en heeft als doel de kwaliteit of ervaringsgraad van de medewerkers binnen een organisatie te bewaken en te bevorderen. Juist vanwege het strenge bewaken van die kwaliteit en ervaring, zal deze eis worden aangescherpt naar een 1 op 2 eis.
  2. Er worden specifiekere eisen gesteld (o.a. door het benoemen van termijnen) aan de praktijkuitoefening van een keurmerkhouder.
  3. Als een van de centrale uitgangspunten is een gedeelte over ‘houding en gedrag’ toegevoegd.

Binnenkort zal De Letselschade Raad de aangepaste reglementen en de leidraad op haar website plaatsen.

(Bron: De Letselschade Raad)