De kans om slachtoffer te worden van een dubieuze belangenbehartiger wordt steeds groter, schrijft het AD. De afgelopen vijf jaar zijn er tientallen van dit soort dubieuze kantoren bij gekomen, stellen Stichting De Letselschade Raad en Q-Consult Insurance na onderzoek via dossiers bij verzekeraars.

Lees het artikel van het AD.

Naar schatting acht procent van alle letselschadezaken in Nederland wordt nu behandeld door dubieuze of ondeskundige kantoren, vaak eenpitters, blijkt uit cijfers van verzekeraar Nationale Nederlanden. Dat zijn niet altijd bedrijven die het verkeerd bedoelen. “Toch benadelen zij in alle gevallen het slachtoffer”, stelt Remco Heeremans van De Letselschade Raad tegen het AD. “Voldoende kennis van het recht is cruciaal om een zaak tot een goed einde te brengen.”

Slachtoffers zouden meer beschermd zijn tegen oplichters als letselschadeadviseur een beschermd beroep wordt, stelt Paul Koopman, woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars. Het ministerie van Justitie en Veiligheid kiest daar echter niet voor.

Roy Heerkens, woordvoerder van Slachtofferhulp Nederland, adviseert om te kijken of een schade-expert is aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade. Om ondeskundige belangenbehartigers zo veel mogelijk te weren, riep De Letselschade Raad in 2021 het Nationaal Keurmerk Letselschade in het leven. Aangesloten kantoren vallen onder het tuchtrecht en worden gecontroleerd op deskundigheid en klantvriendelijkheid. Ook is iedereen verplicht tweemaandelijks nascholing te blijven volgen.