De Radarmailbox loopt over van klachten over de afhandeling van letselschadeclaims. Verzekeraars blijken hun eigen gedragscode consequent te schenden. Wij categoriseren de klachten en bundelen ze tot een zwartboek, om aan te bieden aan de verantwoordelijke ministers.

Verzekeraars schenden consequent eigen letselschade-gedragscode
De mailbox van Radar loopt over van klachten over de afhandeling van letselschadezaken. Deze gaan onder andere over traineren, extreem lage schikkingsvoorstellen en de manier waarop klanten behandeld worden. Vooral het tempo van de schadeafhandeling, waardoor sommige zaken jaren blijven voortduren, is een grote frustratie.

De verzekeraars hebben zelf de Kwaliteitscode Rechtsbijstand en de Gedragscode Behandeling Letselschade opgesteld. Radar heeft de klachten van consumenten gecategoriseerd en gebundeld. Hiermee wordt pijnlijk duidelijk hoezeer de verzekeraars hun eigen gedragscode consequent schenden.

Radar wil de gebundelde klachten aanbieden aan de verantwoordelijke ministers. Want wie gaat ervoor zorgen dat het schenden van de gedragscode voortaan niet meer zonder consequenties is?

(Bron: AVRO-TROS Radar)