Per 1 januari 2021 gaat het Register Letselschade over in het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL). Dat heeft directeur Remco Heeremans van De Letselschade Raad in een brief laten weten aan de organisaties die in het Register zijn opgenomen.

“Het NKL is een volgende stap in de professionalisering van de letselschadebranche,” aldus Heeremans. “Het NKL maakt kwaliteit van dienstverlening herkenbaar voor benadeelden van letselschade en is hét kwaliteitskeurmerk voor dienstverleners die een bijdrage leveren aan de afwikkeling van letselschades in Nederland. Het keurmerk is een belangrijk argument voor benadeelden en inkopende organisaties om gebruik te maken van de diensten van een keurmerkhoudende organisatie. Door te kiezen voor een keurmerkhoudende dienstverlener, zijn benadeelden verzekerd van hoogwaardige en klantgerichte dienstverlening.”

In het NKL zullen alleen nog organisaties te vinden zijn die bereid zijn de gezamenlijk binnen de letselschadebranche opgestelde kwaliteits- en gedragsregels na te leven. Deze organisaties verbinden zich tot deelname aan een audittraject waarin zij zich toetsbaar opstellen en zich openstellen voor het doorvoeren van verbeteringen.

NKL: Scheiding der machten
Kenmerkend voor het NKL is de strikte scheiding tussen de normerende, toetsende en toekennende rol. Deze drie-eenheid duidt Heeremans aan als de ‘Trias Politica’. “Binnen deze Trias Politica krijgt de Normcommissie NKL een normerende taak en is de onafhankelijke auditor met een toetsende en adviserende taak belast. Het Bestuur van De Letselschade Raad kent het keurmerkhouderschap – al dan niet – toe. Een uitgebreide toelichting op taken en bevoegdheden van de diverse gremia is opgenomen in de Leidraad Audit NKL, welke binnenkort op de website van De Letselschade Raad is te vinden.”

Verwijzers
Het streven van De Letselschade Raad is dat verwijzers van benadeelden, bijvoorbeeld zorgverzekeraars, huisartsen, apothekers, gemeenten, assurantietussenpersonen, slachtofferorganisaties, patiëntenfederaties, bergingsbedrijven, ambulancezorg en de Nationale Politie, alleen nog verwijzen naar keurmerkhoudende organisaties. We verwachten dat in de komende tijd het belang van het NKL alleen maar zal toenemen, naarmate de verwijzing naar het NKL gemeengoed wordt.