In gesprek met FD-platform De Jurist heeft Tweede Kamerlid Michiel van Nispen (SP) aangegeven dat de voorgestelde tuchtrechtspraak in de letselschadebranche vooral is bedoeld voor de verzekeraars en de expertisebranche. De advocatuur valt immers al onder het eigen tuchtrecht, aldus Van Nispen.

De Tweede Kamer wil dat er tuchtrechtspraak komt voor letselschadeprofessionals. Een motie van PvdA, CDA en SP werd vorige week woensdag in een debat met minister Dekker (Rechtsbescherming) ingediend en is dinsdag door een Kamermeerderheid aangenomen. Indiener Van Nispen van de SP wil dat de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) wordt opgenomen in een algemene maatregel van bestuur. Daar zouden dan dwangsommen aan toegevoegd moeten worden als termijnen niet worden nageleefd. Een afzonderlijke motie van de SP hierover is ook door de Tweede Kamer aangenomen.

Maar Minister Dekker voelt er niets voor om de gedragsregels met sancties en tuchtrechtspraak in een wet vast te leggen. “Leidt dat niet tot een verharding en verzakelijking? Is het middel niet erger dan de kwaal?”, vroeg hij vorige week in het debat. Dekker is bang voor een verdere juridisering van verhoudingen. “Het in een wet vastleggen en benoemen van een aparte toezichthouder leidt alleen maar tot meer toernooimodel. Daar heb ik mijn bedenkingen bij.” Slachtoffers die vinden dat hun zaak te lang duurt of het niet eens zijn met de hoogte van de schadevergoeding, kunnen volgens Dekker ook altijd de gang naar de rechter maken.

Advocaten werkzaam in de letselschadebranche vallen ook al onder de tuchtrechtspraak van de advocatuur. Van Nispen vindt dat een nieuwe tuchtraad daarom vooral bedoeld is voor verzekeraars en experts. Of advocaten dan ook aangesproken kunnen worden op naleving van de GBL, blijft nog in het midden. “Het is nu aan de minister om met een uitgewerkt voorstel te komen.”