Op vrijdag 22 november jl. vond De Letselschade Raadsdag plaats. Op die dag is aangekondigd dat letselschaderegelaars vanaf 23 november kunnen werken volgens de aanbeveling ‘Werken met één medisch adviseur’.

De Werkgroep Normering van De Letselschade Raad verwacht met deze Aanbeveling een voor benadeelden welkome en een voor de praktijk bruikbare mogelijkheid te hebben aangedragen om het medisch beoordelingstraject binnen de letselschadebehandeling op een transparante, vlotte en minder belastende wijze te kunnen vormgeven.

De leden van de Werkgroep zullen de bestaande richtlijnen en aanbevelingen evalueren en het Platformoverleg adviseren over eventuele aanpassingen. Daarom wordt degenen die ervaring hebben opgedaan met de aanbevolen werkwijze gevraagd feedback te leveren. Aan het begin van Q2 2019 zal een eerste evaluatie plaatsvinden. Met feedback in de vorm van ervaringen, suggesties en commentaar hoopt de werkgroep verbeteringen te kunnen aanbrengen in de Aanbeveling.