De letselschadebranche heeft een nieuwe beroepsvereniging, met een imposante naam: de Nederlandse Orde van Letselschadejuristen (NOL). Maar deze orde is niet alleen toegankelijk voor juristen, ook personen met een MBO- of HBO-diploma kunnen lid worden, mits ze gespecialiseerd zijn in en ervaring hebben met letselschade. Dat zegt NOL-voorzitter Bob Juchter van Bergen Quast: “De NOL is de professionele keuze voor letselschadejuristen die zich inzetten voor optimale belangenbehartiging van hun cliënten en een constructieve samenwerking met alle betrokken partijen.”

Afgelopen week kregen veel letselschadeprofessionals via LinkedIn een bericht met een uitnodiging om lid te worden van een nieuwe vereniging: de Nederlandse Orde van Letselschadejuristen (NOL). Het is een initiatief van voormalig advocaat Bob Juchter van Bergen Quast.

Wat is de toegevoegde waarde van de NOL?
 “De Nederlandse Orde van Letselschadejuristen (NOL) richt zich op MBO-, HBO- en WO-juristen, gespecialiseerd in letselschade. De NOL is ervan overtuigd dat alleen financieel gezonde letselschadebureaus de hoogwaardige dienstverlening kunnen waarborgen die cliënten met letselschade verdienen. Om dit te bevorderen, biedt de NOL haar leden bijvoorbeeld waardevolle inzichten in de werkwijze van verzekeringsmaatschappijen. Door deze kennis te delen, vergroot de NOL het begrip tussen beide partijen en draagt ​​ze bij aan een vlotte en eerlijke afhandeling van letselschadezaken. Daarnaast worden aspecten als marketing en technische ontwikkeling met leden gedeeld. Het streven naar goede interactie met de betrokken partijen is nauw verbonden met het zogenaamde ‘harmoniemodel’, dat de basis vormt van de Gedragscode Behandeling Letselschade. De NOL zet zich in om conflicten tussen partijen te minimaliseren en een efficiënte, rechtvaardige afhandeling van letselschadevorderingen te bevorderen.”

Welke toelatingscriteria hanteert de NOL?
Juchter van Bergen Quast: “De criteria voor het lidmaatschap zijn als volgt:

  • Een MBO-, HBO- of WO-diploma in de rechten hebben.
  • Minimaal 250 uur per jaar besteden aan de behandeling van letselschadezaken.
  • Zich gedragen zoals een goede letselschadejurist betaamt en zorg dragen voor een zorgvuldige schadebehandeling.
  • Een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben.
  • Niet in enig Incidentenregister en/of Extern Verwijzingsregister zijn opgenomen.
  • De Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) respecteren

De NOL is de professionele keuze voor letselschadejuristen die zich inzetten voor optimale belangenbehartiging van hun cliënten en een constructieve samenwerking met alle betrokken partijen.”

Hoeveel leden telt de NOL?
“De NOL telt momenteel 9 leden en staat dus nog in de beginfase,” zegt Bob Juchter van Bergen Quast. “We verwachten binnen een paar maanden de eerste bijeenkomst te kunnen houden. Ook is het belangrijk om onze LinkedIn groep zo snel mogelijk van de grond te krijgen. Deze (gratis) groep is niet beperkt tot juristen, maar juist bedoelt om juristen met andere stakeholders en relevante partijen te kunnen laten communiceren.”

Gaat de NOL ook op brancheniveau actief zijn?
“Het is zeker de bedoeling om met De Letselschade Raad samen te werken.”

Update 8 juni 2024
Op LinkedIn heeft advocaat en ASP-voorzitter Edwin Bosch gereageerd op dit bericht. Zijn reactie treft u hier aan.

Bosch geeft aan dat de NOL geen vereniging is, maar een ‘commerciële onderneming’. Dat staat op de eigen website van de NOL.

Verder zet Bosch een aantal kritische kanttekeningen bij de NOL. “De NOL suggereert met haar naam een ‘orde’ te zijn voor letselschadejuristen. Opvalt dat de term ‘jurist’ wat losjes wordt gebezigd, het volstaat kennelijk een aan het recht gelieerde opleiding op mbo-, hbo- of wo-niveau te hebben afgerond. Waar ziet echter de samentrekking ‘letselschadejurist’ op? Kennelijk is enige scholing op het gebied van letsel niet vereist om je aan te sluiten bij de NOL. Je dient enkel werkzaam te zijn in de letselschade. Die scholing is echter wel belangrijk om kwalitatief goede rechtsbijstand te kunnen verlenen.”

“Van aangeslotene wordt verwacht dat zij zich gedragen zoals een “goede letselschadejurist betaamt” en zorg draagt voor een zorgvuldige schadebehandeling. Zonder nadere invulling zegt dit niet zoveel. Als je dit vergelijkt met de gedragscode van ASP Advocaten, dan gelden voor ASP Advocaten veel concretere normen. Normen waarin door de tuchtrechter ook kan worden getoetst.”

Tot slot geeft Bosch aan het opmerkelijk te vinden dat de NOL niet is terug te vinden in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. “Is dat niet vereist voor een commerciële onderneming?”

Update 11 juni 2024
In bovenstaand interview stond Ethem Emre, directeur van Randstad Personenschade genoemd als één van de initiatiefnemers van de NOL. Hij stond op de NOL-website ook genoemd als onderdeel van het management. Ten onrechte, liet Emre vandaag weten: “Het is uitermate belangrijk om de misvatting in het artikel betreffende onze vermeende betrokkenheid bij de oprichting en activiteiten van de NOL te corrigeren. Randstad Personenschade opereert volledig onafhankelijk en heeft géén formele band met de NOL.” Daarop is de naam van Emre uit het artikel gehaald. Overigens wordt hij ook niet meer genoemd op de NOL-website.