De Branchevereniging NLE heeft onder haar leden een tarievenonderzoek uitgevoerd, waarmee inzicht is verkregen in de bandbreedte van gehanteerde uurtarieven door keurmerkkantoren. Dat laat de vereniging weten op haar website. Het doel van het onderzoek is om in BGK-discussies op dossierniveau helderheid te kunnen verschaffen over de hoogte van marktconforme tarieven, aldus de NLE.

NLE-voorzitter Rini Withagen: “Het is voor het eerst dat de NLE een tarievenonderzoek heeft uitgevoerd, waarbij er is gekeken naar de hoogte van de tarieven in 2022 en 2023. Driekwart van de NLE-leden heeft meegedaan, waardoor de resultaten representatief zijn. We hebben de resultaten gedeeld met de deelnemende kantoren, die hiermee meer inzicht hebben gekregen in de bandbreedte van gehanteerde tarieven door keurmerkkantoren, alsmede het gemiddeld gehanteerde uurtarief”.

Beperkte stijging uurtarief
Uit het onderzoek is gebleken dat de stijging van het gemiddelde uurtarief van een registerexpert Personenschade (incl. eventuele kantoorkosten en excl. btw) ten opzichte van vorig jaar beperkt is gebleven tot nog geen 5 procent. Withagen: “Keurmerkkantoren investeren flink in kwaliteitsaspecten als opleidingen en audits. De expertisebureaus hebben hun medewerkers daarnaast gedeeltelijk willen compenseren voor de hoge inflatie. Dit zien we bij de meeste kantoren terug in een beperkte stijging van de tarieven”.

Jaarlijks tarievenonderzoek
De NLE zal het tarievenonderzoek jaarlijks gaan uitvoeren en de deelnemende NLE-kantoren van de uitkomsten voorzien.