De Branchevereniging NLE heeft onder haar leden net als vorig jaar een tarievenonderzoek uitgevoerd, waarmee inzicht is verkregen in de bandbreedte van gehanteerde uurtarieven door keurmerkkantoren. Het doel van het onderzoek is daarnaast om in BGK-discussies op dossierniveau helderheid te kunnen verschaffen over de hoogte van marktconforme tarieven. Vandaag heeft de NLE de resultaten gepresenteerd aan de leden.

NLE-voorzitter Annemiek van Reenen ten Kate: “In zaken waarin de BGK op basis van 6:96 BW worden betaald, vinden te vaak onnodige discussies plaats tussen keurmerkkantoren en mensen van verzekeraars. Door geanonimiseerd op een rij te zetten welke tarieven door keurmerkkantoren worden gehanteerd, maken we helder wat marktconforme tarieven zijn. Binnen deze bandbreedte hoeven er wat ons betreft geen kostendiscussies meer plaats te vinden”.

Beperkte stijging gemiddelde uurtarief
Uit het onderzoek is gebleken dat het gemiddelde uurtarief van een registerexpert Personenschade (excl. btw en incl. eventuele kantoorkosten) €246,- is. Dat is 0,8% hoger dan het gemiddelde uurtarief van 2023 (€244,-). Van Reenen ten Kate: “Keurmerkkantoren moeten voldoen aan strenge kwaliteitseisen en investeren dan ook flink in opleidingen en audits. Hoewel er nog altijd sprake is van een behoorlijke inflatie, waarvoor medewerkers deels gecompenseerd worden, is er over de hele linie slechts sprake van een beperkte stijging van de tarieven”.

NLE
Bij de branchevereniging NLE, die bestaat sinds 1998, zijn dertig keurmerkkantoren aangesloten die uitsluitend voor slachtoffers optreden.