Letselschadebureau Nostimos wijst in een reactie op de Radar-uitzending van 25 maart de suggestie van het Verbond van Verzekeraars om meer normering toe te passen af. In plaats daarvan zou er een toezichthouder moeten komen, vergelijkbaar met de Autoriteit Consument en Markt.

Gert-Jan Mijnen, algemeen directeur van Nostimos Letselschadedeskundigen: “Wij herkennen het signaal dat sommige verzekeraars zich niet aan de GBL houden. Met name het niet-nakomen van termijnen, gevolg van te weinig en onvoldoende opgeleid personeel, is een groot probleem en leidt tot een verharding van standpunten en vertraging van de behandeling. Het door het Verbond van Verzekeraars geformuleerde wondermiddel van normeringen bij letselschade, bijvoorbeeld bij whiplashachtige klachten of medische fouten, is geen oplossing voor de bestaande problemen. Het normeren van bedragen leidt niet per definitie tot het verkrijgen van een passende en rechtvaardige schadevergoeding. Nostimos voelt meer voor de suggestie van het CDA-kamerlid Van Toorenburg om te komen tot een stelsel van sancties.”

Mijnen roept minister Dekker (Rechtsbescherming) op om een ‘marktmeester in de letselschade’ in te stellen, vergelijkbaar met de Autoriteit Consument en Markt. Deze autoriteit zou moeten toezien op het naleven van de door de branche afgesproken gedragscodes en regelingen. Als deze niet worden nagekomen worden zonodig sancties opgelegd. De instantie kan ook ‘cowboygedrag’ bij belangenbehartigers tegengegaan.