Nationale-Nederlanden stopt de samenwerking met Columbus Letselschade. Letselschadezaken waarbij Columbus als belangenbehartiger optreedt, worden niet langer in behandeling genomen. “Nationale-Nederlanden heeft na onderzoek en gesprekken vastgesteld dat het er niet op kan vertrouwen dat het kantoor eerlijk en oprecht handelt bij het afwikkelen van letselschadezaken. Dit is voor NN onaanvaardbaar.”

Nationale-Nederlanden in een nieuwsbericht: “Dit besluit betekent uiteraard niet dat Nationale-Nederlanden de behandeling van de lopende letselschadezaken beëindigt. Cliënten van Columbus Letselschade Groningen B.V. kunnen een andere belangenbehartiger inschakelen of hun letselschade rechtstreeks met Nationale-Nederlanden regelen.”

Nationale-Nederlanden is niet de enige verzekeraar dat Columbus Letselschade in de ban heeft gedaan. Eerder namen de verzekeraars Allianz en Unigarant dezelfde maatregel.

Update 9 juli 2024
Letselschade.NU vroeg Nationale-Nederlanden om een nadere toelichting, namelijk om hoeveel cliënten het gaat, welke feiten er in het onderzoek naar Columbus aan het licht zijn gekomen en hoe de cliënten worden geïnformeerd.

Reactie Nationale-Nederlanden: “Nationale-Nederlanden doet geen mededelingen over lopende zaken en aantallen. Zoals in het bericht is weergegeven heeft Nationale-Nederlanden bij Columbus Letselschade Groningen aangegeven waarom het er bij het kantoor niet langer op kan vertrouwen dat het kantoor eerlijk en oprecht handelt bij het afwikkelen van letselschadezaken. Nationale-Nederlanden doet hier geen verdere mededelingen over. NN heeft Columbus gevraagd hun cliënten binnen 10 dagen te informeren. Na deze termijn zal NN de cliënten zelf aanschrijven met het verzoek over te stappen of direct met NN contact op te nemen.”