Het vierde en laatste PPS-bulletin van dit jaar is verschenen. In het bulletin wordt onder meer aandacht besteed aan werkgeversaansprakelijkheid, de civielrechtelijke gevolgen van alcoholgebruik in het verkeer en een terugblik op vijf jaar AVG.

Bekijk PPS-bulletin 2023/4 hier.

Het PPS Bulletin is een uitgave van het Platform Personenschade van het Verbond van Verzekeraars over nieuws en feiten in de wereld van letselschade. Het PPS Bulletin wordt kosteloos verstrekt aan deelnemers en relaties van het Verbond. Het Platform Personenschade wil namens de verzekeringsbranche en samen met stakeholders het leed door letsel voor slachtoffers en hun naasten zoveel mogelijk beperken.