Naar aanleiding en met inachtneming van de feedback op het concept-rapport van de Erasmus School of Law, tijdens en na de consultatieronde van 10 oktober 2018, is het definitieve rapport ‘Naar een Gedragscode Afhandeling Beroepsziekteclaims’ opgeleverd. 

Kijk voor dit rapport op ://deletselschaderaad.nl/activiteit/gedragscode-behandeling-beroepsziekten/

Naar aanleiding van dit rapport en de geluiden vanuit de betrokken partijen, heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toestemming gegeven om voort te gaan met dit project.

(Bron: De Letselschade Raad)