Met interesse is er kennisgenomen van de discussies over de
recente aanbeveling “werken met één medisch adviseur”. De aanleiding voor deze
aanbeveling gaat terug naar de totstandkoming van de Medische Paragraaf in 2012. In dit
onderzoek werd het werken met één onafhankelijk medisch adviseur al gesignaleerd als een
belangrijke potentiële oplossing voor een aantal knelpunten in het medisch traject.

Voorafgaand aan het ontwerpen van de huidige aanbeveling is de letselschadebranche
geconsulteerd in een drietal expertmeetings, zijn meerdere al lopende initiatieven
besproken en tot slot is de markt in een schriftelijke consultatieronde om input gevraagd. Dit
alles heeft geleid tot de huidige aanbeveling die in oktober 2018 door het Platformoverleg
van de Letselschade Raad is geaccordeerd.

In de aanbeveling wordt benadrukt dat het altijd aan de benadeelde is om (in overleg met
zijn/haar belangenbehartiger) te besluiten of er gebruik wordt gemaakt van één
onafhankelijk medisch adviseur of dat de voorkeur wordt gegeven aan een eigen medisch
adviseur. Dat recht kan de benadeelde – evenals de betrokken aansprakelijkheidsverzekeraar
– niet ontzegd worden. Daarnaast komt de aanbeveling pas in beeld als partijen tot de
conclusie komen dat een medisch beoordelingstraject nodig lijkt. In dat geval worden de
volgende opties benoemd:

  • Werken met één onafhankelijk en onpartijdig medisch adviseur
  • Eén van de partijen conformeert zich aan het advies van de medisch adviseur van
    wederpartij
  • Tot slot blijft – zoals gezegd- de bestaande optie open om voor een eigen medisch
    adviseur te kiezen

Daarnaast zijn de vanzelfsprekende opties van het blokkeringsrecht en de mogelijkheid voor
beide partijen om uit het traject te stappen in de aanbeveling opgenomen.

De werkgroep Normering verwacht met deze aanbeveling een voor benadeelde welkome en
een voor de praktijk bruikbare mogelijkheid te hebben ontworpen om het medisch traject in
de letselschadepraktijk op een vlottere, transparante en een minder belastende wijze vorm
te geven. Ook is deze aanbeveling bedoeld om de al bestaande praktijk voor het werken met
één medisch adviseur te reguleren.

In het tweede kwartaal van 2019 vindt de eerste evaluatie plaats. Voor deze evaluatie zullen
alle marktpartijen gevraagd worden om input te geven, waarvoor uitdrukkelijk ook de
partijen aan de lopende discussie worden uitgenodigd.

Namens de werkgroep Normering van De Letselschade Raad

Peter van den Bedem, NIVRE- re