In 2019 heeft de Werkgroep Normering van De Letselschade Raad vastgesteld dat er, los van de gangbare inflatiecorrectie, geen wijziging van de richtlijn Licht Letsel noodzakelijk is. Bij het verschijnen van de nieuwe bundel ‘Smartengeld’ van de ANWB heeft de werkgroep de richtlijn opnieuw geëvalueerd. Gebleken is dat er anders dan een lichte stijging van de bedragen, geen bijzondere trendontwikkelingen zijn.

Jaarlijks bekijkt de werkgroep op basis van het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van het CBS (peildatum 1 januari) of aanpassing van de normbedragen in de richtlijnen noodzakelijk is. De bedragen worden verhoogd indien de CPI is gestegen met minimaal 5% ten opzichte van de datum van laatste wijziging van de normbedragen.

Elke vijf jaar wordt met behulp van de bundel ‘Smartengeld’ van de ANWB bekeken of de bedragen per categorie aansluiten bij de door de rechter toegekende bedragen of dat aanpassing noodzakelijk is. Per 1 januari 2014 zijn de normbedragen voor het laatst aangepast, reden waarom bij het verschijnen van de nieuwe smartengeldgids de bedragen weer onder de loep werden genomen.

(Bron: De Letselschade Raad)